....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1276-metodika-lide-v-pohybu&sa=D&ust=1521704999886000&usg=AFQjCNEDKKuhXJ8IM0WpZT053Xra01efDA?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 2.77 MB

Další formáty

Podrobnosti

Soubor:
Lide_v_pohybu_web.pdf
Datum:
21. červen 2016

metodika Lidé v pohybu

Žijeme v propojeném světě, globální rozměr je součástí našeho každodenního života. Vzdálené události mají vliv na nás a my máme vliv na události vzdálené. Jedním z projevů této propojenosti, která spojuje blízké a vzdálené, je fakt, že lidé migrují. Uprchlictví a migrace jsou témata, která jsou součástí naší každodennosti. S tématem lidí v pohybu se setkáváme v médiích, při diskusích s přáteli a rodinou, na sociálních sítích i na řadě dalších míst. Nelze se mu vyhnout. Uprchlictví a migrace je současně příkladem kontroverního tématu: nedává jasné odpovědi, vzbuzuje silné emoce a rozděluje společnost.

Tato metodika si klade za cíl skrze podporu práce s témtatem uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním vzdělavatelům a vzdělavatelkám, pedagogům a pedagožkám formální a neformálního vzdělávání.

 

Navigace:

  Nahlásit chybu