....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1421-smernice-ke-zverejneni-ucetni-zaverky-za-roky-2014-a-2015?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 205.47 kB

Podrobnosti

Soubor:
smernice_vykazy_2016.pdf
Platnost:
14. 9. 2016 - Neomezeno
Účinnost:
16. 9. 2016

Směrnice ke zveřejnění účetní závěrky za roky 2014 a 2015

Směrnice upravuje postup pro plnění zákonné povinnosti organizačních jednotek zveřejnit své účetní závěrky ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz). Za roky 2014 a 2015 jsou organizační jednotky, které vedou (podvojné) účetnictví, povinny zveřejnit Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce. Na rozhodnutí jednotky je, zda zveřejní i Výkaz zisku a ztráty.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice ke zveřejnění účetní závěrky za roky 2014 a 2015
14. 9. 2016 Neomezeno 16. 9. 2016
 

Navigace:

  Nahlásit chybu