....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1511-smernice-kuj?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 236.46 kB

Podrobnosti

Soubor:
Smernice_pro_KUJ_2018.pdf
Platnost:
25. 7. 2018 - Neomezeno
Účinnost:
1. 9. 2019

Směrnice pro Kancelář ústředí

Směrnice upravuje strukturu Kanceláře ústředí (dále KÚJ), způsob jejího řízení a dále některé podrobnosti pracovně právních vztahů vůči zaměstnancům KÚJ.

Úkolem KÚJ je zabezpečovat nezbytné činnosti nutné pro chod celé organizace a poskytovat servis ústředním orgánům Junáka – českého skauta. Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí organizace.

Obsah směrnice:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Vysvětlení pojmů
  3. Organizace KÚJ
  4. Úkoly KÚJ
  5. Povinnosti zaměstnavatele
  6. Povinnosti zaměstnanců
  7. Pracovní doba, dovolené
  8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  9. Mzdy zaměstnanců
  10. Závěrečná a přechodná ustanovení

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice pro Kancelář ústředí
25. 7. 2018 Neomezeno 1. 9. 2019

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
smernice_pro_KUJ_2016.pdf
14. 9. 2016 31. 8. 2018 1. 10. 2016
 

Navigace:

  Nahlásit chybu