....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/2100?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 103.56 kB

Podrobnosti

Soubor:
prihlaska_mladsi_ver2018-05_formular.pdf
Platnost:
21. 5. 2018 - Neomezeno
Účinnost:
25. 5. 2018

Přihláška mladšího člena (elektronický formulář)

Kompletní přihláška mladšího člena, která kromě poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací, obsahuje i formulář pro vyplnění základních údajů o člence či členovi a alespoň jednom zákonném zástupci. Formulář je navíc možné vyplnit elektronicky v počítači a teprve následně vytisknout.

Tato verze přihlášky je připravena k elektronickému vyplnění v počítači a následně k tisku a podepsání. Doporučujeme do této PDF verze vypsat v počítači kompletní název, IČO a sídlo střediska (lze např. v bezplatném Adobe Reader) a teprve následně distribuovat mezi rodiče budoucích členů. Ti mohou údaje do přihlášky vyplnit a poté snadno tisknout na formát A4 (ideálně oboustranně) a podepsat. První dvě strany tvoří povinná přihláška s poučením a podpisy (tu je nutné od členů vybírat), poslední strana jsou informace o skautingu (slouží především zákonnému zástupci či přímo členovi).

V případě potřeby je možné tuto přihlášku ještě doplnit dalším vlastním rozšiřujícím formulářem (případně i on-line verzí), kde oddíl či středisko sesbírá od člena další potřebné osobní údaje (až v rozsahu zpracováváných údajů dle poučení) pro zajištění oddílové činnosti.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Přihláška mladšího člena (elektronický formulář)
21. 5. 2018 Neomezeno 25. 5. 2018
 

Navigace:

  Nahlásit chybu