....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/2145-zaznamy-o-cinnostech-zpracovani-zakladni?autologin=1"

Dokument

Soubor typu XLSX, 77.36 kB

Podrobnosti

Soubor:
Zznamy o innostech zpracovn zkladn innost - evidene len a akce_ver05-2018.xlsx
Platnost:
25. 5. 2018 - Neomezeno
Účinnost:
25. 5. 2018

Záznamy o činnostech zpracování (základní - evidence členů a akce)

Tento dokument slouží k naplnění povinnosti GDPR související se správou osobních údajů v rámci spolkové činnosti o členech a také v rámci pořádání akcí o členech i nečlenech. Záznam o činnostech zpracovávání v této podobě obsahuje obě uvedené agendy, které jsou realizovány ve všech organizačních jednotkách Junáka - českého skauta (pobočných spolkcích i hlavním spolku).

V této podobě jsou záznamy vedeny povinně všemi organizačními jednotkami a odpovídají rozsahu i způsobu zpracovávání osobních údajů (v souhlasu s poučením a informacemi ke zpracovávání osobních údajů daných na přihláškách a v souhlasu s vnitřními předpisy i závaznými zákony a dalšími předpisy).

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Záznamy o činnostech zpracování (základní - evidence členů a akce)
25. 5. 2018 Neomezeno 25. 5. 2018
 

Navigace:

  Nahlásit chybu