....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/273?autologin=1"

Dokument

Řád pro zvláštní organizační jednotky

Řád upravuje podmínky pro zakládání, činnost a rušení zvláštních organizačních jednotek (ZvOJ).

ZvOJ zakládá Junák - český skaut pro plnění zvláštních úkolů souvisejících s posláním organizace. ZvOJ jsou pobočnými spolku ve smyslu § 228 občanského zákoníku a mají právní osobnost odvozenu od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je Junák - český skaut.

Obsah řádu

  1. Základní a úvodní ustanovení
  2. Předpoklady pro vznik ZvOJ
  3. Návrh na založení ZvOJ
  4. Založení a vznik ZvOJ
  5. Povinnosti ZvOJ
  6. Členství ve ZvOJ
  7. Zrušení a zánik ZvOJ
  8. Závěrečná a přechodná ustanovení

Jednotlivé zvláštní organizační jednotky mají vždy svůj statut, který upravuje další skutečnosti a pravidla funkgování dané jednotky. Tyto statuty jsou dle Stanov také řádem, který projednává a schvaluje Náčelnictvo.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Řád pro zvláštní organizační jednotky
24. 9. 2016 Neomezeno 1. 12. 2016

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
rad_pro_zvoj_2003.pdf
9. 2. 2003 1. 12. 2016 9. 2. 2003
 

Navigace:

  Nahlásit chybu