....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/300-smernice-k-evidenci-udaju-ve-skautisu?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 395.15 kB

Podrobnosti

Soubor:
smernice_evidence_udaju_ve_skautISu_2017-10.pdf
Platnost:
16. 10. 2017 - Neomezeno
Účinnost:
1. 11. 2017

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

Směrnice upravuje základní pravidla pro evidenci, správu a registraci členů a jednotek, včetně průběhu registrace a zápisu údajů organizačních jednotek do spolkového rejstříku.

V oblasti registrace osob a jednotek na tuto směrnici navazuje Směrnice k registraci (pro příslušný rok), která určuje termíny pro zpracování registrace, výši členských příspěvků a některé další aktuální informace.

Obsah směrnice:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Pravidla ke zpracovávání dat a uživatelské účty
 4. Průběžná evidence
  1. Evidované údaje o členech
  2. Evidované údaje o oddílech
  3. Evidované údaje o organizačních jednotkách
 5. Registrace a její pravidla
  1. Registrace členů
  2. Registrace oddílů
  3. Registrace organizačních jednotek
  4. Zpracování a kontrola registrace
 6. Aktualizace údajů OJ ve spolkovém rejstříku
  1. Spolkový rejstřík
  2. Provádění změn údajů ve spolkovém rejstříku
  3. Zveřejňování účetních závěrek ve spolkovém rejstříku
  4. Podávání návrhu rejstříkovému soudu
 7. Závěrečná a přechodná ustanovení

 

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice k evidenci údajů ve skautISu
16. 10. 2017 Neomezeno 1. 11. 2017

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
smernice_evidence_udaju_ve_skautISu_2017.pdf
18. 10. 2016 1. 11. 2017 1. 1. 2017
smernice_evidence_udaju_ve_skautISu_verze-2015.pdf
20. 11. 2015 1. 1. 2017 30. 11. 2015
smernice_k_ registraci_verze-2010.pdf
15. 12. 2010 29. 11. 2015 15. 12. 2010
 

Navigace:

  Nahlásit chybu