....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/302-smernice-k-hospodareni-ustrednich-organu-2007?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 87.92 kB

Podrobnosti

Soubor:
k_hospodareni_ustrednich_organu_2007.pdf
Platnost:
23. 6. 2007 - Neomezeno
Účinnost:
1. 7. 2007

Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka

Směrnice stanoví podmínky hospodaření Junáka (jako celku) v souladu se zněním Hospodáského řádu Junáka (4.7 bod).

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka
23. 6. 2007 Neomezeno 1. 7. 2007
 

Navigace:

  Nahlásit chybu