....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/306-smernice-k-proplaceni-telekom-poplatku?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 134.07 kB

Podrobnosti

Soubor:
k_proplaceni_telekom_poplatku.pdf
Platnost:
6. 6. 2003 - Neomezeno
Účinnost:
1. 7. 2003

Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků

Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků v souladu s Hospodářským řádem Junáka (bod 8.2) upravuje podmínky pro proplácení telekomunikačních poplatků Junákem - svazem skautů a skautek ČR (dále jen Junák) a vztahuje se na Junák (jako celek) i jednotlivé organizační jednotky.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků
6. 6. 2003 Neomezeno 1. 7. 2003
 

Navigace:

  Nahlásit chybu