....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/309-smernice-k-obsahu-vybranych-cinovnickych-kvalifikaci?autologin=1"

Dokument

Směrnice k obsahům vybraných činovnických kvalifikací

Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) upravuje obsahy čekatelské zkoušky (ČZ), vůdcovské zkoušky (VZ), zkoušky vodáckého minima (ZVM) a kapitánské zkoušky (KZ).

V přílohách 1 až 4 této směrnice najdete kompetenční profily (seznamy kompetencí) činovnických kvalifikací:

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice k obsahům vybraných činovnických kvalifikací
6. 2. 2019 Neomezeno 25. 2. 2019

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
smernice_k_obsahu_kvalifikaci_2016.pdf
2. 5. 2016 24. 2. 2019 2. 5. 2016
smernice_k_vz_s_prilohami_2013.zip
15. 5. 2013 1. 5. 2016 15. 5. 2013
 

Navigace:

  Nahlásit chybu