....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/319-smernice-pro-nakladani-s-dokumenty?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 608.39 kB

Podrobnosti

Soubor:
smernice_dokumenty_2016.pdf
Platnost:
6. 4. 2016 - Neomezeno
Účinnost:
1. 5. 2016

Směrnice k nakládání s dokumenty

Účelem směrnice je v rámci Junáka - českého skauta stanovit povinnosti OJ při nakládání s dokumenty se vztahem k činnosti jednotek tak, aby OJ a) v souladu a se svými právními, účetními a dalšími povinnostmi byla schopna doložit podstatné skutečnosti týkající se její činnosti a b) s ohledem na své postavení a postavení skautského hnutí ve společnosti uchovala své skautsky, společensky a historicky významné dokumenty.

Mezi související předpisy patří zejména:
a) Organizační řád,
b) Statut Skautského institutu,
c) Směrnice o nakládání s osobními údaji a
d) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice k nakládání s dokumenty
6. 4. 2016 Neomezeno 1. 5. 2016

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
smernice_dokumenty_2006.pdf
11. 1. 2006 1. 5. 2016 1. 2. 2006
smernice_dokumenty_pisemnosti_2003.pdf
10. 10. 2003 1. 2. 2006 1. 1. 2004
 

Navigace:

  Nahlásit chybu