....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/320-smernice-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji?autologin=1"

Dokument

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Tato směrnice v návaznosti na Organizační řád stanovuje postupy pro zpracování osobních údajů při činnosti Junáka - českého skauta. Vymezuje členům a dalším osobám účastnícím se na zpracování údajů práva a povinnosti.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice pro nakládání s osobními údaji
7. 12. 2015 Neomezeno 1. 1. 2016

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
pro_nakladani_s_osobnimi_udaji.pdf
4. 6. 2014 31. 12. 2015 14. 6. 2014
 

Navigace:

  Nahlásit chybu