....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/327-pokyn-k-taborum-2014?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 469.30 kB

Podrobnosti

Soubor:
smernice_tabory_2017.pdf
Platnost:
8. 2. 2017 - Neomezeno
Účinnost:
12. 2. 2017

Směrnice k táborům

Směrnice upravuje pořádání táborů jednotkami Junáka – českého skauta.

Obsahuje zejména:

a) přehled základních podmínek, které je nutné pro pořádání tábora splnit (většinou vycházejí z podmínek příslušných zákonů a vyhlášek),
b) postup schvalování táborů střediskovou radou,
c) náležitosti komunikace mezi střediskem, okresem, krajem a ústředím,
d) metodické doporučení a vzory dokumentů pro pořádání tábora (ty jsou uvedeny pro odlišení modrou barvou a kurzívou).

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Směrnice k táborům
8. 2. 2017 Neomezeno 12. 2. 2017

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Pokyn_k_taborum_2014.pdf
14. 4. 2014 12. 2. 2017 18. 4. 2014
 

Navigace:

  Nahlásit chybu