....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/464-prihlaska-mladsiho-clena-junaka?autologin=1ihlka"

Dokument

Přihláška mladšího člena

Kompletní přihláška mladšího člena, která kromě poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací, obsahuje i formulář pro vyplnění základních údajů o člence či členovi a alespoň jednom zákonném zástupci.

Tato verze přihlášky je připravena přímo k tisku. Doporučujeme tisk na formát A4 (ideálně oboustranně). První dvě strany tvoří povinná přihláška s poučením a podpisy (tu je nutné od členů vybírat), poslední strana jsou informace o skautingu (slouží především zákonnému zástupci či přímo členovi). Nezapomeňte na přihlášku vypnit oficiální údaje o středisku (lze např. otisknout střediskové razítko).

Chcete-li umožnit rodičům přihlášku vyplnit pohodlně v počítači (a teprve následně si ji sami budou tisknout a podepisovat), můžete použít PDF přihlášku s formulářovými políčky k elektronickému vyplnění. I tuto přihlášku je nakonec nutné získat papírově s podpisem zákonného zástupce.

V případě potřeby je možné tuto přihlášku ještě doplnit dalším vlastním rozšiřujícím formulářem (případně i on-line verzí), kde oddíl či středisko sesbírá od člena další potřebné osobní údaje (až v rozsahu zpracováváných údajů dle poučení) pro zajištění oddílové činnosti.

Aktuální verze

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
Přihláška mladšího člena
1. 5. 2018 Neomezeno 25. 5. 2018

Archiv

Soubor Platnost od Platnost do Účinnost od
SKAUT_mladsi_prihlaska.pdf
30. 12. 2016 25. 5. 2018 30. 12. 2016
prihlaska_2016_mladsi_clen.pdf
1. 4. 2015 30. 12. 2016 Neomezeno
prihlaska_mladsi_clen.pdf
Neomezeno 31. 3. 2015 Neomezeno
 

Navigace:

  Nahlásit chybu