....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/474-akce-pro-verejnost?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 1.81 MB

Další formáty

Podrobnosti

Soubor:
Akce-verejnost.pdf
Autor:
Barbora Tichavová
Datum:
7. říjen 2014

Akce pro veřejnost

První ucelená publikace, která se věnuje akcím pro veřejnost.

Střediska a oddíly je pořádají ze dvou hlavních důvodů. Prvním je vědomí „služby“, kterénás vede například k uspořádání zábavného odpoledne pro děti z dětských domovů. Druhýmzáměrem je oslovit veřejnost a ukázat jí skauting tak, aby nám porozuměla, získalak nám vztah, podpořila nás a nejlépe se do naší činnosti zapojila. Prostředků pro tentodruh oslovení je více, s tím, že akce pro veřejnost zůstávají tou nejrozšířenější předevšímv oblasti náboru nových členů. To, že ke skautingu patří takřka 90 let, dokládají skautskéukázkové tábory, které od počátků skautingu patřily k nejrozšířenějšímu způsobu propagaceJunáka mezi veřejností. Ale doba se vyvíjí, táboření přestalo být skautským patentema ukázkový tábor už často není tím největším lákadlem. I proto vznikla tato publikace, dokteré jsme se s vaší pomocí snažili sesbírat ty nejzajímavější nápady a podněty, které se zaminulé roky objevily na akcích pro veřejnost, ale i které jsme posbírali v muzeích, na výstavách,v televizních soutěžích apod. Prostě všude tam, kde se především s dětmi snaží nějakkomunikovat. Právě šíře podkladů, ze kterých jsme čerpali, dobře dokumentuje dnešní světnepřeberné nabídky. V době začátků skautingu bylo aktivit pro děti pomálu. Dnes narůstajígeometrickou řadou, opisují jedna od druhé a často jich v jednom termínu je na výběrněkolik. Více a více se s našimi aktivitami ocitáme na jedné „pouti“, kde zaujetí veřejnosti,zapamatování a upřednostnění právě nás - skautů se stává obtížnější. Snad vám v tomtopomůže první kapitola, snažící se popsat akce pro veřejnost jako komunikační příležitosts danými zákonitostmi a pravidly, kterých je dobré se držet. Věnujte jí prosím pozornost,než začnete pročítat konkrétní nápady na dalších stránkách. Ty se zaměřují ponejvíce naakce náborové, ale mnoho činností je využitelných i na akcích jiného typu. Náměty jsmedoplnili metodikou na propagaci, financování a dlouhodobějšími projekty, které dle našehonázoru mají velkou budoucnost.

Tato publikace by nevznikla bez vašich námětů, nápadů či programů, ale také bez vašichwww stránek, které nám často poskytly vodítko, na koho se obrátit. Velmi vám za ně děkujemea doufáme, že nás svými nápady budete zásobovat i nadále tak, abychom mohliv budoucnu připravit další pokračování.

 

Navigace:

  Nahlásit chybu