....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/477-druzinovy-system?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 1.14 MB

Další formáty

Podrobnosti

Soubor:
druzinovy-system-publikace.pdf
Autor:
Ondřej Kupka
Datum:
7. říjen 2014

Družinový systém

Milý čtenáři,

držíš v rukou knížku, která se zaměřuje na jeden z podstatných prvků skautské výchovy – na družinový systém. Družinový systém nachází největší uplatnění ve skautském věku, nicméně již ve věku vlčat a světlušek je třeba stavět základy k jeho pozdějšímu plnému využití. Proto je určen vedoucím všech věkových kategorií, byť vedoucím skautů a skautek přednostně. Odpověď na otázku, proč je družinový systém považován za základní a zásadní, se dozvíte v následujících kapitolách. Nicméně na tomto místě bych rád zdůraznil, že používání družinového systému je zásadní pro budoucnost naší organizace. S jeho pomocí se mladí lidé učí vést ostatní, učí se spolupracovat a připravovat program pro sebe. A to jsou podstatné dovednosti nutné pro budoucí vedoucí oddílů a jejich zástupce, na kterých naše hnutí stojí a bude stát i v budoucnosti.

Tato publikace je rozdělena na několik hlavních částí. V úvodníčásti se dozvíte, jak to funguje ve vsetínské Trojce, pro kterou je družinový systém alfou a omegou oddílového života. V dalších kapitolách Proč a jak používat družinový systém se dozvíte základní informace o jeho výhodách a principech fungování. Stěžejníčást tvoří kapitoly věnující se třem základním pilířům družinového systému – Družina jako parta, Rádce – šéf dětské party a Podpora družin vedením oddílu. Pokud vedete smečku vlčat, koedukovaný nebo věkově smíšený oddíl, bude pro vás určitě zajímavá kapitola Speciality družinového systému. Pro ty, kdo budou chtít zavést nebo obnovit družinový systém, je určena kapitola Zavedení družinového systému.

Družinový systém je určitá léty prověřená myšlenka. Je možné jej ukázat v celéšíři, ale s největší pravděpodobností v takovém rozsahu a v takové podobě nebude ve vašem oddíle uskutečnitelný. Nicméně nezoufejte, že to u vás nepůjde. Možná vám v tom pomůže předposlední kapitola Nepropadejte panice.

Pokuste se číst text o družinovém systému s otevřenou myslí, s touhou poznat výhody a porozumět fungování tohoto výchovného prvku. Nečtěte jej s tím, že naprosto přesně víte, o čem je družinový systém, proč se u vás neosvědčil, proč jej nemůžete používat. Čtete jej tak, aby vám mohl něco přinést.

A poslední prosba na závěr. Tato publikace bude mít smysl, pokud přispěje ke zlepšení působení družinového systému v našem hnutí. Ale to ovlivníte jedině vy – čtenáři této příručky, ať už z pozice vůdců, zástupců nebo dalších, kteří se podílejí na činnosti oddílu. Pokuste se využít čtení toho textu jako možnost zastavit se a popřemýšlet nad družinovým systémem ve vašem oddíle, posoudit jeho úspěšnost a v případě potřeby hledat s naší pomocí způsob, jak ho zlepšit.

 

 

Navigace:

  Nahlásit chybu