....

Chyba na stránce: Dokument - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/479-mezinarodni-rozmer-skautingu?autologin=1"

Dokument

PDF dokument, 3.07 MB

Další formáty

Podrobnosti

Soubor:
Mezinrodn rozmr skautingu.pdf
Datum:
7. říjen 2014

Mezinárodní rozměr skautingu

Brožurka, kterou držíte v rukou, pojednává o podstatném rozměru skautského života - snaží se ukázat a odtajnit dalekosáhlé možnosti českých skautů a skautek ve světovém skautském hnutí. Tato knížka chce názorně ukázat, že na světě není pouze necelých 50.000 junáků, ale ve skutečnosti bezmála 40 milionů našich bratrů a sester. Vždyť skutečnost, že „nejsme sami“, že skautský program a skautská myšlenka je přítomna ve všech demokratických zemích světa, je přece ohromnou výzvou a skvělou příležitostí také pro nás. Překročit horizont naší kotliny je tak jednoduché… Vydejme se společně na daleké i blízké skautské stezky.

 

 

Navigace:

  Nahlásit chybu