....

Chyba na stránce: Přítel českého skautingu zvolen předsedou Světového skautského hnutí (WOSM) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/hlavni-clanky/1076-pritel-ceskeho-skautingu-zvolen-predsedou-svetoveho-skautskeho-hnuti-wosm?autologin=1"

Přítel českého skautingu zvolen předsedou Světového skautského hnutí (WOSM)

Přítel českého skautingu zvolen předsedou Světového skautského hnutí (WOSM)

Br. João Armando Gonçalves z Portugalska byl zvolen předsedou Světového skautského výboru WOSM na období 2014 až 2017.

V pátek 15. srpna skončila ve slovinské Lublani 40. světová skautská konference WOSM (o jejích dalších důležitých výsledcích se na Křižovatce dočtete během několika dnů), která mimo jiné rozhodla o složení Světového skautského výboru na následující 3 roky. Do jeho čela byl zvolen João Armando Gonçalves, portugalský skautský vůdce, nominovaný národními skautskými organizacemi z Islandu, Rumunska a Česka.

O účasti Junáka na společné nominaci br. Joãa rozhodla v červnu Výkonná rada s vědomím Náčelnictva. João Armando Gonçalves je členem portugalské národní skautské asociace Corpo Nacional de Escutas, autorem myšlenky a vedoucím prvního ročníku celoevropského roverského setkání Roverway, dvě volební období sloužil coby člen Evropského skautského výboru WOSM a uplynulé tři roky vykonával svůj první mandát (z dvou možných) ve Světovém skautském výboru. Jeho stěžejními oblastmi jsou skautská výchova a vzdělávání a zapojení mladých lidí do rozhodování.

Br. João není vzdálen českému skautingu, právě naopak. Několik let strávil jako kontaktní osoba Evropského skautského výboru pro Česko, osobně potkat se s ním mohli i delegátky a delegáti Valného sněmu Junáka 2005 v Třebíči. Aktivně podporoval tvorbu nového výchovného programu Junáka a byl významně nápomocen u získávání dlouholeté finanční podpory od Evropského skautského regionu WOSM na podporu celého procesu tvorby.

Poznámka k realitě světové skautské politiky. Nominace kandidáta do Světového skautského výboru WOSM jinou než domovskou organizací je postupem mimořádným. Portugalsko má dvě národní skautské asociace (uvedená CNE a výrazně menší AEP), pro nominaci je třeba souhlasu obou (a před třemi lety tomu tak bylo). Nyní se menší asociace AEP rozhodla nominaci nepodpořit (Osobní poznámka autora textu: Rozhodnutí provedla AEP na základě chybných informací a následně jej z formalistních důvodů nemohla změnit.). Vedení Junáka bylo několik měsíců s br. Joãem v kontaktu, s velkým odhodláním jej v kandidatuře podpořit (jak jsme to v roce 2011 provedli v případě br. Joãa a ses. Karin Ahlbäck (FIN) a letos v případě br. Joãa, ses. Karin Ahlbäck a br. Craiga Turpieho (Brit.). Nabídli jsme vzhledem k úzkému kontaktu mezi Junákem a br. Joãem přímou nominaci, stejně jako ji paralelně nabídl Island a Rumunsko. Jen díky této společné nominaci se tak následně mohl o kandidaturu ucházet. Nejlepším potvrzením všeobecného respektu, jemuž se br. João ve skautském světě těší, je jeho volba na nejvyšší pozici v našem čtyřicetimilionovém světovém hnutí. Konec poznámky k realitě světové skautské politiky.

Vedení Junáka je potěšeno volbou br. Joãa Armanda Gonçalvese předsedou Světového skautského výboru, je přesvědčeno, že světový skauting pod jeho vedením výrazně nakročí k naplnění v Lublani schválené strategie rozvoje světového skautingu do roku 2023 a bude usilovat o to, aby jeho kroky v době jeho mandátu zavítaly i na návštěvu Junáka.

Petr Vaněk - Permoník
člen delegace Junáka na Světové skautského konferenci WOSM v Lublani 2014
nedávný místostarosta Junáka, v letech 2010 až 2013 člen Evropského skautského výboru

Na fotografii zleva Petr Vaněk – Permoník, João Armando Gonçalves (předseda WOSM), Anežka Novotná – Áša (zahraniční zpravodajka Junáka), Josef Výprachtický – José (starosta Junáka)

Úvodní informace na facebookové stránce Junáka.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 817x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu