....

Chyba na stránce: Ve dnech 28. – 30. 11. proběhlo 78. zasedání Náčelnictva. O čem jednalo a jaké jsou výstupy jednání? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/hlavni-clanky/1439-ve-dnech-28-30-11-probehlo-78-zasedani-nacelnictva-o-cem-jednalo-a-jake-jsou-vystupy-jednani?autologin=1"

Ve dnech 28. – 30. 11. proběhlo 78. zasedání Náčelnictva. O čem jednalo a jaké jsou výstupy jednání?

Ve dnech 28. – 30. 11. proběhlo 78. zasedání Náčelnictva. O čem jednalo a jaké jsou výstupy jednání?

Jak jsme vás informovali v článku Co bude na programu listopadového jednání Náčelnictva? jednalo NJ např. rozhodnutí o míře uzavření Křižovatky, schvalování technické novely Organizačního řádu ve 2. čtení a velkou část jednání věnovalo Strategii 2022, konkrétně rozhodování o dlouhodobém plánu jejího naplňování a výběru témat na rok 2015.

Během pátečního večera Náčelnictvo po projednání Zprávy náčelníků a členů NJ diskutovalo o Vizi Náčelnictva – dokumentu, který bude součástí Plánu NJ a který definuje rámec práce Náčelnictva a cíle, k nimž Náčelnictvo v tomto funkčním období chce směřovat.

Po té Náčelnictvo, na základě návrhu vůdkyně Svojsíkova oddílu, schválilo jmenování nových této čestné jednotky Junáka.

Posledním bodem pátečního programu byla diskuze nad materiálem k návrhům usnesení VSJ v Litomyšli, které VSJ neprojednával a usnesení XIV.VSJ/15 uložil Náčelnictvu a Výkonné radě, aby se jimi nejpozději do konce roku 2014 zabývali. Výstupní materiál bude po dopracování k dispozici na Křižovatce a bude rozeslán v Balíčku pro OJ.

První část sobotního dopoledne patřila Strategii 2022, konkrétně práci na dlouhodobém plánu jejího naplňování. Členové Náčelnictva, na základě zadání PS NJ pro strategii, již před jednáním pracovali podkladech, na které v sobotu navázali. Výstupem tohoto bodu jednání , jehož projednávání pak pokračovalo ještě v nedělním dopoledni, je přehled témat, na kterých bychom měli začít pracovat v období 2016 – 2018 s tím, že jejich „řazení“ v rámci oblasti (např. výchova, organizace, hospodaření, …) bude na rozhodnutí toho, kdo za tu kterou oblast odpovídá (tj. příslušného zpravodaje VRJ apod.).

Ve zbytku dopoledne pak Náčelnictvo schválilo ve 2. čtení novelu Organizačního řádu a v 1. čtení změnu Statutu ZvOJ Kaprálův mlýn (jedná se pouze o zkrácení názvu ZvOJ).

Po té se věnovalo materiálu Jednotný vizuální styl, v němž PS NJ seznámila členy NJ s možnými způsoby výběru zhotovitele nového loga. Náčelnictvo schválilo předložený záměr a pracovní skupina na příští jednání předloží zpřesněné zadání, na jehož základě proběhne výběr zhotovitele nového loga a jednotného vizuálního stylu Junáka, a způsob výběru zhotovitele včetně okruhu oslovených skupin a subjektů.

Důležitým bodem jednání byla nepochybně Křižovatka, kde Náčelnictvo rozhodovalo o tom, zda a případě do jaké míry má být uzavřena či naopak zůstat otevřená a přístupná skautské i neskautské veřejnosti. Více o tomto bodu a výsledku projednávání si můžete přečíst v článku Náčelnictvo rozhodlo: Křižovatka bude otevřená | Co to znamená?

Po té následoval blok bodů týkajících se Výkonné rady. Nejprve Náčelnictvo projednalo Zprávu VRJ, kterou br. starosta doplnil o aktuální informace z právě uplynulého týdne, po té se zabývalo Vyhodnocením ročního plánu VRJ po 3. čtvrtletí. Následovalo projednávání Ročního plánu VRJ na rok 2015, ke kterému členové Náčelnictva vznesli připomínky a jeho schválení odložili na další jednání. Potom br. starosta seznámil Náčelnictvo se záměrem postupné restrukturalizace Výkonné rady a cílovým stavem, co se týká rozdělení oblastí práce VRJ a jejich personálním pokrytí, k němuž chce Výkonná rada dlouhodobě směřovat.

Celé nedělní dopoledne se Náčelnictvo opět zabývalo Strategií 2022 – jednak dlouhodobým plánem jejího naplňování a jednak výběrem témat na rok 2015. Při výběru témat na rok 2015 členové NJ zohledňovali např. to, zda hrozí časové prodlení či předpokládanou délku práce na tématu atd., a na základě materiálu PS NJ pro strategii a proběhlé diskuze byla vybrána tato témata: Hodnocení kvality, Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu, Výchova k nástupnictví, Získávání nemovitostí a Soběstačnost a fundraising.


Více informací o výstupech 78. jednání NJ bude k dispozici v zápisu z jednání (na kterém se v současné době pracuje). V případě dotazů se prosím obracejte na e-mail nacelnictvo@skaut.cz, rádi vám odpovíme.

Lenka Šablová, členka PS NJ pro komunikaci

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 754x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu