....

Chyba na stránce: Liliový kříž - nová verze 2016 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/hlavni-clanky/2380-liliovy-kriz-verze-2016?autologin=1"

Liliový kříž - nová verze 2016

Liliový kříž - nová verze 2016

Odbor duchovní výchovy ve spolupráci s ÚDRS vydává novou verzi skautského Liliového kříže (katolickou verzi).

Novou verzi 2016 pro tisk v PDF (A4) včetně přílohy najdete zde:

Liliový kříž je doplňkem „skautské stezky“ pro skauty křesťany-katolíky a současně formou uznání (na způsob vyznamenání) dosažení určité úrovně duchovního života. LK má být jednoduchým základním motivačním průvodcem k probuzení aktivního duchovního života vlčete/světlušky, skauta/skautky, R+R (a to i pro jen pro „pasivně“ věřící). Nejde tedy o „zkoušení znalostí“, ale o laskavé trvalé doprovázení a povzbuzování na individuální duchovní cestě. LK motivuje k prohlubování víry a křesťanského života v církvi, ale nenahrazuje systematické vzdělávání (výuku náboženství, katechetická setkávání, ministrantské schůzky, přípravy na svátosti apod.). Liliový kříž by jistě neměl dublovat duchovní odborky. Ale duchovní odborky by mohly a měly na LK navazovat a být možným pokračováním a prohloubením LK.

Na evangelické/ekumenické verzi LK se nyní pracuje (práci koordinuje Dawy z ODV). Bude odvozena z nové (katolické) verze LK 2016.

Udělení bílého stupně LK ze strany ODV:
S žádostí (e-mailem) o udělení bílého stupně LK je potřeba poslat krátký (půlstrana textu) projekt/harmonogram popisující, jak hodlá daná osoba LK zavést ve svém oddíle/středisku. Pakliže se už LK v jeho oddíle/středisku plní, je potřeba poslat krátké (cca strana textu) zhrnutí svých zkušeností z této praxe. Dále pak v obou případech souhlasné vyjádření (e-mailem) od nadřízeného v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska). Následně pošle ODV poštou patřičný dekret a nášivku si žadatel koupí v JUNu. 

Udělení černého stupně LK ze strany ODV:
Jde-li o kněze či jáhna, stačí s žádostí (e-mailem) o udělení černého stupně LK poslat souhlasné vyjádření (e-mailem) od příslušného vedoucího v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska), kde žadatel působí jako duchovní rádce. Následně pošle ODV poštou patřičný dekret a nášivku si žadatel koupí v JUNu. Jde-li o duchovního rádce "laika" je potřeba navíc poslat doporučení od jeho kněze (jeho duchovního vůdce, zpovědníka, faráře apod.).

Odznaky/nášivky LK:
Textilní nášivky všech stupňů nabízí JUN - viz zde. Kovové odznaky LK jsou ve výrobě a budou k dispozici v březnu/dubnu 2017. Jakmile budou v prodeji, budeme vás zde informovat.

Dekrety pro udělení 1-3 stupně LK
si můžete stáhnout například zde:

Chcete-li zde ostatním nabídnout vaši verzi dekretu LK, pošlete nám ho.

Za tým ODV
Rys (Jiří Kolář)
-> své zkušenosti, nápady a komentáře k LK 
(a návrhy na udělení bílého a černého stupně LK)
prosím posílejte na: 
skaut-odv@seznam.cz

Imprimatur nové verze LK 2016:

Starou verzi LK z roku 1991 najdete zde:

Výklad staré verze 1991:

 

logo

Článek publikoval

Rys
Zobrazeno: 2103x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu