( Aktuální )
Zveřejněno 16. 6. 2021
Olga Dočekalová
KÚJ - ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ - koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová - Jóňa

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni

Dotační titul vznikl v roce 2015 s cílem podpořit různorodé lokální projekty dle zaměření Strategie 2022. Může jít o aktivity přímo související se skautskou činností, nebo aktuálními společenskými tématy. Žádat je možné o finanční podporu ve výši 5 000 Kč – 30 000 Kč.

Cílovou skupinou jsou oddíly a střediska, o dotaci žádá vždy středisko. Zaměření projektu je dost široké, aby umožnilo přemýšlet  nad tím, co je pro váš oddíl či vaše středisko opravdu přínosné. 

Projekt musí splňovat následující podmínky:

 • Jedná se o konkrétní téma ze Strategie 2022.
 • Projekt je na lokální úrovni a má přínos pro dané středisko či oddíl.
 • Jedná se o rozvojovou věc, kterou středisko/​oddíl do té doby nedělal/​o.
 • Realizace projektu bude mít dlouhodobý dopad (pojmenovaný v projektu).

U žádosti o dotaci doporučujeme podávat projekty zaměřené na tato strategická témata:

 1. Fungování družinového systému (posilování role družin ve smyslu participace holek a kluků na chodu oddílu a oddílové činnosti a rozvoj kompetencí skautů a skautek, třeba v návaznosti na workshop realizovaný v oddíle či na středisku),
 2. Podpora roverské výchovné kategorie (např. podpora činnosti či vzniku roverských společenství s důrazem na dlouhodobost; zajímavé akce či programy, pořízení vybavení na aktivity vhodné pro roverský věk a jejich využívání, vybavení roverské klubovny atp. s důrazem na aktivní zapojení a vlastní iniciativu R&R),
 3. Aktivní občanství (ve smyslu zapojení 8. prvku SVM - Zapojení do společnosti - do oddílové činnosti/​programu; základní informace a inspirace je k dispozici zde nebo lze navázat na tematický seminář pro vedoucí oddílů, který nabízí odbor Skauti na Zemi),
 4. Další strategická témata, dle vlastního výběru, s uvedením řádného zdůvodnění důležitosti a prospěšnosti pro jednotku.

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni

 • výše podpory se může pohybovat v rozmezí 5.000 – 30.000 Kč na jeden rok.
 • Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu, 30 % musí být hrazeno z vlastních zdrojů OJ (příp. darů či dotací jiných subjektů).

Žádost se podává prostřednictvím skautIS

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu). 

Návod jak podávat žádost najdete ve skautISu.

Součástí žádosti je popis projektu, rozpočet a časový harmonogram naplňování projektu, požadovaná částka, cílová skupina, cíle projektu a kritéria jeho úspěšného naplnění (včetně dlouhodobého dopadu).

Zaslané žádosti projednává komise, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Dotace je jednotce poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutár jednotky. Dotace se vyplácí do 14 dnů od vydání rozhodnutí.

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím skautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději pak ale do 6. prosince.

Vyúčtování dotace zahrnuje:

 • vyplnění vyhodnocení projektu, včetně skutečné účasti a fotodokumentace,
 • povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 • vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 • potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

 • Otevření a diskuze k tématu ochrany a bezpečí dětí v rámci střediska, příp. s využitím nabídky vzdělávání na klíč .
 • Podpora rozjezdu a správné práce s družinovým systémem (příp. v návaznosti na probíhající semináře/​workshopy právě na toto téma).
 • Podpora konkrétní práce výchovné/ho zpravodaje/​ky střediska s oddílovými radami (např. ve formě realizace workshopů s oddílovými radami jednotlivých oddílů v rámci střediska, příp. oddílovými radami oddílů jednotlivých středisek v rámci okresu).
 • Podpora rozjezdu roverského kmene/​družiny - společná práce na vybavení/zařízení klubovny, rozjezd programu s využitím nabízených výchovných nástrojů, projekt roverské služby (který si RR sami připraví, realizují a vyhodnotí).
Další užitečné informace ke Strategii 2022

Přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2021 najdete zde .

Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku na základě zveřejněné výzvy MŠMT.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.