....

Chyba na stránce: Komunikace mezi ústředím a skautskými kraji - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/instituce-organy/162-kraje/566-komunikace-mezi-ustredim-a-skautskymi-kraji?autologin=1"

INSTITUCE A ORGÁNY

Informace o činnosti a působení ústředních orgánů, jejich odborů a komisí.

Komunikace mezi ústředím a skautskými kraji

foto/obrázek poskytl(a): Lenka Šablová

Výkonná rada Junáka vnímá skautské kraje jako nejbližší partnery ve své práci, které by spolu s ní měli nést odpovědnost za skauting v jednotlivých oblastech činnosti. K přímé komunikaci s kraji proto využívá, kromě „balíčků na kraje a střediska“ ještě další informační kanály, které slouží k (oboustrannému) předávání informací týkajících se krajů.

Pravidelná Setkání VRJ se zástupci krajů probíhají od roku 2009 a kromě členů VRJ se jich účastní 3 – 4 aktivní činovníci krajské rady za každý kraj.

Podoba těchto setkání se na základě vzájemné diskuze postupně vyvíjí tak, aby byla pro činovníky krajů maximálně přínosná.

Cílem těchto setkávání je zejména

  • nabídnout činovníkům krajů prostor pro vzájemné setkání, poznání se a výměnu zkušeností (pozitivních i negativních) „napříč“ kraji,
  • nabídnout krajům informace k aktuálním tématům, která se krajů dotýkají,
  • nabídnout všem zúčastněným prostor pro diskuzi o problémech a hledání možných řešení,
  • umožnit členům VRJ poznat a seznámit se se situací na jednotlivých krajích.

Za účelem komunikace mezi kraji navzájem i mezi ústředím a kraji byla zřízena také diskuzní skupina a e-mailová konference Kraje a VRJ na googlu. Členy skupiny jsou standardně předseda a místopředseda každého kraje, dále pak většina účastníků setkání a členové VRJ.

Aktuální přehled členů diskuzní skupiny a konference je k dispozici zde

Máte-li zájem o přihlášení do konference, obracejte se prosím na Lenku Šablovou – e-mail: lenka.sablova­@junak.cz.

Výstupy z předchozích setkání VRJ se zástupci krajů jsou k nahlédnutí níže.

Dopisy Starosta krajům se snaží nabízet několikrát do roka krajům stěžejní a aktuální témata, jejichž sdílení krajům a VRJ pomáhá ve spolupráci. Na základě vzájemné diskuze mezi kraji a VRJ byla tato forma předávání informací pozastavena.

Pokud vám některé unikly, zde je najdete ke stažení.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu