....

Chyba na stránce: Ústřední orgány - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/instituce-organy/ustredni-organy?autologin=1"

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY

Ústřední orgány Junáka jsou definovány Stanovami Junáka. Nejvyšším orgánem je Valný sněm Junáka. Dalším vrcholným orgánem je Náčelnictvo Junáka v čele s náčelní dívčího kmene a náčelníkem chlapeckého kmene. Náčelnictvo řídí organizaci v období mezi sněmy pomocí Výkonné rady Junáka v čele se starostou. Ústřední revizní komise Junáka v čele s předsedou reviduje veškeré hospodaření Junáka. Rozhodčí a smírčí rada Junáka v čele s předsedou řeší zejména závažné spory uvnitř organizace.

Novinky

Ústřední orgány

Navigace:

  Nahlásit chybu