....

Chyba na stránce: Cesta na úřad - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/postavme-skolu-v-africe/766-cesta-na-urad?autologin=1"

Postavme školu v Africe

Když se spojí velké množství lidí, kteří jsou ochotni přiložit pomocnou ruku k dílu, dosáhne se úctyhodných výsledků. Loni se sbírky zúčastnilo přes 40 skautských oddílů, které vybraly bezmála 400 000 Kč! A to už není málo. Budoucnost dalších škol závisí také na podpoře skautů a skautek A co vy? Zúčastníte se letos sbírky? Oficiální web sbírky pro veřejnost naleznete na www.skolava­frice.cz. O aktivitách Člověka v tísni se dočtete na www.clovekvtis­ni.cz.

Cesta na úřad

Co je potřeba zajistit a zjistit:

 • nahlášení konání sbírky
 • jaký odbor na místním obecním úřadě, popř. úřadě městské části se zabývá pořádáním sbírek (většinou jde o finanční odbor či o odbor vnitřních záležitostí)
 • jeho úřední hodiny
 • není na škodu tam předem zavolat a ohlásit svou návštěvu včetně jejího cíle předem Na některých úřadech mohou mít vlastní formuláře pro všechny žádosti. Nebo pro vás ani nebudou chtít ty vaše. Proto si předem zajistěte nejlépe formuláře z příslušného úřadu.
 • žádost o zapečetění kasiček
 • samotné zapečetění
 • podání žádosti o jejich rozpečetění
 • předem si zjistěte, zda po vás nebudou chtít některé dokumenty v originále, potvrzené notářem, nebo ještě něco navíc

Termín, kdy se toto musí uskutečnit, není ze zákona pevně stanoven, ale doporučujeme se přinejmenším telefonicky domluvit na vyřízení co nejdříve, nejpozději týden před konáním sbírky.

Dokumenty potřebné pro první návštěvu úřadu:

 • Kopie smlouvy Junáka s Člověkem v tísni o pořádání sbírky a její přílohy (povolení sbírky a dodatek v podobě seznamu míst, kde se sbírka koná). Potřebujete ji jako doklad o platnosti sbírky.
 • Namístě jsou i stanovy Junáka
 • Plnou moc pro tři osoby starší 15-ti let, které uvedete v přihlášce. Ty jsou takto zmocněny k pořádání sbírky a jednání v této věci s úřady.
 • Zplnomocnění koordinátora sbírky od starosty Junáka
 • Plnou moc a průkaz totožnosti přítomného zmocněnce (zmocněnců)
 • Dopis pro úřady se zákl. informací o projektu a žádostí, aby vám vyšly vstříc.
 • Oznámení o umístění kasičky
 • Žádost o zapečetění kasičky
 • Žádost o rozpečetění kasičky (nutné podat nejméně tři dny předem)
 • Kasičky k zapečetění

Zhotovení kasiček je na vás. Nejlepšími pokladničkami jsou průhledné nádoby s otvorem na peníze. Kasičky budou na úřadě zapečetěny jen papírovou pečetí, která se velmi snadno poškodí. Proto je dobré, pečeť vždy přelepit izolepou, aby nedošlo k jejímu poškození. Zdůrazněte všem, kteří budou s kasičkami manipulovat, že se pečeť nesmí v žádném případě roztrhnout.

Dokumenty potřebné pro druhou návštěvu úřadu (po ukončení sbírky):

Cílem vaší druhé návštěvy je rozpečetění kasiček, ale jen v případě, že jste podali Žádost k rozpečetění kasiček při vaší předchozí cestě na úřad. Na úřadě vám kasičky rozpečetí a spočítají peníze.

 • Protokol o rozpečetění
 • Nutná přítomnost dvou zmocněnců s plnou mocí a průkazy totožnosti
 • Naplněné a neporušené kasičky
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 478x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu