....

Chyba na stránce: Skauti na dřeň - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skauti-na-dren?autologin=1"

Skauti na dřeň

Na rok 2017 chystáme projekt podporující registraci do databází dárců kostí dřeně ve skautských řadách. Chystá jej Junák - český skaut ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně a projekt rozšiřuje letitou spolupráci vzniklou skrze úspěšnou roverskou humanitární akci “Společně proti leukémii” (dříve KAPKA). Před samotným zahájením projektu hledáme ve skautských řadách již registrované dárkyně a dárce, stejně jako příjemce kostní dřeně. A k tomu i dobrovolníky s chutí podílet se na projektu.

Čtěte více v článku Pro chystaný projekt „Skauti na dřeň“ hledáme skautské registrované dárce i příjemce kostní dřeně. A dobrovolníky

Případné dotazy směřujte na nadren@skaut.cz

Skauti na dřeň