....

Chyba na stránce: Uprchlická krize v Evropě - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skauti-skautky-a-uprchlici/113-vedeni-oddilu?autologin=1"

Uprchlická krize v Evropě

Milé sestry, milí bratři, skautští dobrovolníci a dobrovolnice ve vedení oddílů, ale nejen tam,

vstoupili jsme do nového skautského roku a snažíme se především o to, aby nováčci, holky a kluci, kteří letos do našich oddílů přišli s očekáváním a důvěrou, dostali, co si zaslouží - partu kamarádů a větší než malou dávku dobrodružství. Děkujeme za energii, kterou v těchto týdnech do života skautských oddílů vkládáte.

Přestože se soustředíme na rozjezd oddílové a další skautské činnosti, není možné nevnímat, co se kolem nás děje. Téma uprchlíků v Evropě je středobodem veřejných i soukromých diskuzí už nějakou chvíli.

Tisíce lidí odcházejí ze svých domovů ve válečných zónách nebo z velké chudoby, někteří v oprávněné obavě o život svůj a svých blízkých, jiní prostě v touze po lepším životě pro sebe a své rodiny. Evropa se potýká s náporem, jaký po desetiletí nezažila a na jaký nejsme dobře připraveni. Téma se objevuje na titulních stranách novin, v úvodních reportážích televizního zpravodajství, v debatách mezi přáteli, na sociálních sítích. Vyvolává emoce a odhaluje postoje. Objevuje se soucit, odhodlání a energie pomoci i nejistota a strach. Mnohdy jsme také svědky agresivní a nenávistné rétoriky, a to nejen v anonymním prostředí internetu.

Rolí politické reprezentace je zabývat se stávající situací i strachy panujícími ve společnosti. Úkolem pro politiky naší země i celé Evropy je najít systémové řešení nastalé situace. Je jasné, že toto hledání nebude snadné, navíc bude vyžadovat odvahu a oběti. Rolí skautingu jako největšího, padesátimilionového celosvětového hnutí dětí a mladých lidí je hledat způsob, jak pomáhat v rámci svých možností a posilovat vědomí, že nenávist není nikdy řešení. Jsme si vědomi toho, že otázky spojené s uprchlíky v Evropě nenabízejí jednoznačné odpovědi a ve společnosti na ně panují různé názory. Úlohou skautingu ovšem není, a v historii nikdy nebylo, vstupovat jen do těch společenských témat, na která panuje jednoznačný názor. Posláním skautingu je pomáhat dělat svět kolem nás lepším. Skrze formování mladého člověka i skrze pomoc, která je v našich silách.

Proto vyzýváme: Mluvme v oddílech o uprchlické krizi, hledejme ověřené informace a vysvětlujme skautkám a skautům, že ne vše, co vidí, slyší či čtou, musí být nutně pravda. Snažme se téma zprostředkovat i těm nejmenším, neboť i jich se denně dotýká. Učme sebe i je kriticky třídit informace, diskutujme s úctou k druhým a respektem. Umožněme skautkám a skautům v oddílech rozvíjet vlastní pohled na celou situaci, nebuďme konečným arbitrem pravdy, ale průvodcem na cestě poznání. Nezapomínejme přitom na hodnoty skautského slibu a zákona a snažme se je vnášet i do debat mimo půdu skautských oddílů.

Sledujeme s vděkem skautky a skauty v Chorvatsku nebo Slovinsku, kteří pomáhají stavět stany pro procházející uprchlíky, nebo třeba německé i rakouské skautky a skauty pomáhající na nádražích nebo zajišťující hry a zábavu pro děti na nejdelší cestě jejich života. A děkujeme srdečně také českým skautkám a skautům, jednotlivcům, oddílům i střediskům, kteří se do pomoci dle vlastního uvážení a možností zapojili a zapojují. Ať formou sbírek věcí, pomocí v Budapešti nebo na srbsko-maďarské hranici, finančním příspěvkem nebo jakoukoli jinou cestou. Skautský dobrý skutek má mnoho podob.

Děkujeme také všem, kteří se zapojili do diskuze o postoji Junáka – českého skauta k uprchlické krizi v Evropě. Pro následující související podněty do skautské činnosti průběžně sledujte Skautskou křižovatku nebo stránky věnované Skautské službě společnosti. S případnými podněty se obracejte na sluzbaspolecnosti@skaut.cz. A pro všechny, kdo chtějí vědět, jaké jsou možnosti pomoci lidem v nouzi, doporučujeme stránky www.pomocuprchlikum.cz.

Se stiskem levice

Marek Baláš – Čiča
náčelník

Eva Měřínská
náčelní

Josef Výprachtický - José
starosta

Petr Vaněk - Permoník
zpravodaj pro (mj.) projekty služby společnosti

 

Sledujte diskusi k tématu

Vedení oddílu

  Nahlásit chybu