....

Chyba na stránce: Máme termín pro Skautský dobrý skutek, nový celostátní projekt služby společnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skautsky-dobry-skutek/1603-mame-termin-pro-novy-celostatni-projekt-sluzby-spolecnosti-pripravte-se-na-skautsky-dobry-skutek-2015?autologin=1"

SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK

Junák - český skaut pořádá od 19. dubna do 19. května 2019 další ročník celostátního projektu skautské služby společnosti.

Máme termín pro Skautský dobrý skutek, nový celostátní projekt služby společnosti

Junák chystá pilotní ročník nového celostátního projektu skautské služby veřejnosti. Takového, do kterého se bude moci zapojit každá jednotka. Takového, ve kterém lze uskutečnit aktivitu pro roj světlušek i pro roverský kmen. Takového, v němž si cíl své služby a její téma vybírá oddíl sám. Skautský dobrý skutek 2015 proběhne po celé zemi 15. až 24. května.

V prosinci jste si mohli na Křižovatce přečíst, jaké novinky Junák chystá v oblasti skautské služby společnosti (charitativních, doposud převážně sbírkových akcí). Stejně jako vysvětlení, proč je změn třeba a k čemu mohou přispět.

Hlavní cíle, s nimiž je nový projekt skautské služby veřejnosti připravován, jsou následující:

  • posílení služby společnosti jako výchovného nástroje u všech výchovných kategorií
  • posílení aktivní spoluúčasti skautských oddílů a středisek na životě ve svém okolí
  • posílení role všech skautských výchovných kategorií na rozhodování o zacílení lokálního projektu
  • posílení vnímání skautingu jako významného činitele občanského života
  • posílení dobrého jména skautingu na veřejnosti

A pilotní ročník se blíží. Uskuteční se pod názvem „Skautský dobrý skutek 2015“ (SDS2015) po celé zemi v termínu 15. až 24. května 2015 (poznámka k volbě termínu na konci článku). V tomto termínu oddíly, kmeny, roje, smečky, střediska a další mohou uskutečňovat aktivity, které si zvolí. Takové, u nichž jsou přesvědčeny, že prospějí jejich okolí. Takové, na jejichž výběru a realizaci se budou v zásadní míře podílet skautky a skauti, více než jejich vedoucí nebo Junák jako celek.

Na adrese www.skaut.cz/dobryskutek se budou postupně objevovat podrobnosti k pilotnímu ročníku „Skautského dobrého skutku“. K tomu, jak se přihlásit, jak si zvolit vhodnou aktivitu, jak dosáhnout toho, aby o aktivitě rozhodovali především skautky a skauti sami, jak oslovit obecní samosprávu (nebo neziskovou organizaci, správu CHKO apod.) s nabídkou spolupráce, jak navázat Vaši zvolenou aktivitu SDS2015 na cestičku, stezku nebo výzvy. Čeká Vás i metodika nebo přehled možných projektů (z nichž si můžete, ale nemusíte vybrat).

Bude na každém oddílu, jakou aktivitu si vymyslí. Žádné hranice se nekladou. Může to být oprava plotu v místním domově důchodců, uspořádání zábavného dne pro děti z dětského domova, uklizení koryta potoka, pomoc na zahrádce nemohoucí sousedky jedné ze členek roje světlušek, stavba nové lavičky v parku u klubovny, zkrátka cokoli, co je službou našemu okolí. Aktivita může zabrat dvě hodiny, ale také tři dny. Může ji připravit družina skautů, stejně jako celé středisko společně. Nápadů jistě nebudete mít málo!

A co dělat teď? Promluvte si na střediskové a oddílových radách o tom, jestli se do pilotního ročníku zapojíte. Zvažte, čím Vám může prospět a jak Vy skrze něj můžete prospět svému okolí. Zvažte samozřejmě i to, kolik Vás zvolená aktivita může stát energie a co na ni budete potřebovat. Začněte se s Vašimi benjamínky, žabička, světluškami a vlčaty, skautkami a skauty, rovery i roverkami zamýšlet nad tím, kde ve Vašem okolí byste mohli být prospěšní. Prostě začněte plánovat. Návody a podpora budou postupně přibývat, v časopisech, na Křižovatce a zároveň na www.skaut.cz/dobryskutek. A jakékoli dotazy směřujte bez zaváhání na dobryskutek@skaut.cz.

Udělejme svět kolem sebe lepším!
(Na zkoušku v květnu 2015 a pak dál.)

Za tým Skautského dobrého skutku 2015
Petr Vaněk – Permoník

Web: www.skaut.cz/dobryskutek
Dotazy, podněty: dobryskutek@skaut.cz

Poznámka k volbě termínu: Zvolit termín pro jakýkoli celostátní projekt není snadné a žádný termín nemá jen kladné stránky. Proč je vybrán termín 15. až 24. května? Vycházeli jsme z následujícího. Aktivity budou probíhat povětšinou venku, proto potřebujeme spíš lepší počasí. Do dubna a od října už lze očekávat počasí zhoršené. V září se rozjíždí oddílová činnost, a pokud mají střediska koordinovanou aktivitu, pak se jedná o nábory. V červnu je velká pozornost věnována již táborům, obvykle včetně víkendových brigád v klubovně nebo na tábořišti. V květnu končí základní kola Svojsíkova závodu (do 12. května) a začínají krajská kola (od 26. května). Je zároveň dobré, aby oddíly mohly svoji aktivitu přizpůsobit svým možnostem (proto 2 víkendy a celý týden), ale zároveň akce musí „držet pohromadě). Zvolený termín z těchto (a dalších) úvah vyšel pro pilotní ročník jako nejlepší, ale vhodnost termínu pro další ročníky bude samozřejmě součástí zpětné vazby, na jejímž základě bude určen formát projektu pro rok 2016.

Skautský dobrý skutek 2015 | 15. až 24. květen 2015
www.skaut.cz/dobryskutek | dobryskutek@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2221x

Práce s článkem

9
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu