....

Chyba na stránce: Skautský dobrý skutek - vzorové projekty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skautsky-dobry-skutek/1789-skautsky-dobry-skutek-vzorove-projekty?autologin=1"

SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK

Junák - český skaut pořádá od 19. dubna do 19. května 2019 další ročník celostátního projektu skautské služby společnosti.

Skautský dobrý skutek - vzorové projekty

Jednotlivé projekty SDS jsme rozdělili do celkem 6 oblastí. Níže najdete několik nápadů, jak lze SDS pojmout.

Sociální oblast

Dopisy (Náročnost NORMAL)
V rámci této činnosti můžete zapojit opravdu celý oddíl, od benjamínků, kteří mohou kreslit obrázky, až po rovery, kteří mohou mladším pomáhat s překladem. Vyberte si nějakou zem, kde se z důvodů války, živelné pohromy či chudoby nemají tak dobře jako my a potěšte je svým dopisem. Nebo se můžete nechat inspirovat na http://www.amnesty.cz/maraton/. Jednoduchý program, který vám zabere buď jednu schůzku, nebo pár společných hodin o víkendu a zároveň jím uděláte dobrý skutek pro adresáty dopisů. Během kreslení či psaní si danou zemi můžete přiblížit, připravit si tematické občerstvení a dozvědět se více o problémech tamních lidí.


Zábavné odpoledne (Náročnost SUPER)
Najděte ve vašem městě vhodnou instituci a připravte pro její svěřence zábavné odpoledne. Může to být dětský domov či některý z nízkoprahových klubů (ČvT, IQ Roma Servis, …). Zjistěte, jaké děti v těchto centrech žijí, jaká jsou jejich specifika a jaký program by je nejvíce bavil. Akci mohou připravit roverské kmeny či skautské oddíly. Představte účastníkům skauting u nich na zahradě nebo společně jděte na jednodenní výlet.

Zdravotní oblast

Dárcovství krve (Náročnost NORMAL)
Domluvte se s roverským kmenem a jděte společně darovat krev. Navzájem se podpoříte, nebudete se ničeho obávat (i když stejně není čeho) a uděláte dobrou věc.

Dárcovství krve a kostní dřeně (Náročnost SUPER)
Udělejte ve svém městě propagační akci, na které budete občany nabádat k bezplatnému dárcovství krve. Seznamte je s průběhem odběru, ať ví, že se není čeho bát. Můžete také připomenout, že dárci mají daňové úlevy. Ukažte na mapě, kde v okolí vašeho města máte transfúzní stanici. Naplánujte třeba 3 dny, na které pozvete nové dárce a pomůžete jim se na transfúzním oddělení zorientovat. Nezapomeňte takovou akci oznámit i v nemocnici, aby se na příliv nových dárců případně připravili. Vedle dárcovství krve určitě propagujte i zápis do registru kostní dřeně.

Oblast vzdělávání

Férový piknik (Náročnost NORMAL)
Slyšeli jste už někdy o Fairtrade produktech? Uspořádejte u vás v parku piknik plný právě těchto produktů. Záleží jen na vás, zda to bude snídaně, poobědový zákusek s kávou či čaj o páté. Nakupte Fairtrade pochutiny a s příchozími diskutujte o tom, co Fairtrade znamená, jaké jsou jeho přínosy a proč je dobré tuto značku podporovat. Inspirovat se můžete třeba u neziskovky NaZemi. http://www.nazemi.cz/fairtrade‑dalsi‑certifikace

PC kurzy (Náročnost SUPER)
Někteří z vás mají doma určitě notebook a umí s ním zacházet. Co tyto své dovednosti předat starším lidem ve vašem okolí? Uspořádejte v klubovně PC kurz pro dospělé a seniory. Naučte je úplné základy – jak se počítač zapíná, jak si tam mohou uspořádat své fotky a dívat se na ně, napsat krátký dokument a také základní práci s internetovým prohlížečem, vyhledávání inzerátů, práci s e‑mailem.
Snažte se vše popisovat co nejjednodušeji a mějte dost trpělivosti. Určitě budete mít úspěch!

Oblast životního prostředí

Výroba ptačích budek (Náročnost NORMAL)
Udělejte si s oddílem příjemné odpoledne v klubovně a vyrobte několik ptačích budek. Můžete samozřejmě pozvat i veřejnost. Poraďte se s místním ornitologem,
jací ptáci se v okolí vyskytují a jaké budky jsou pro ně vhodné. Společně budky rozvěšte na správná místa a během roku je choďte kontrolovat.

Obnova vyhlídkových laviček (Náročnost SUPER)
Prochází vaším městem nějaká turistická značka, která poutníky dovede až na nedalekou vyhlídku či zříceninu? Jaké zázemí je tam pro návštěvníky dostupné?Nějaká stará lavička, na kterou se bojí každý sednout nebo tam není nic? Domluvte se KČT na obnově laviček „vaší“ turistické cesty.

Oblast kultury

Jeden svět ve vašem kině (Náročnost NORMAL)
Každý z nás může uspořádat promítání filmů z festivalu Jeden svět. Ať už si domluvíte projekci v místním kině, kavárně či pozvete ostatní do vaší klubovny, můžete nabídnout několik zajímavých dokumentů a o daných tématech poté diskutovat. http://www.jedensvet.cz/pit/

Festival dobrého skutku (Náročnost SUPER)
Nebojíte se velkých věcí? Uspořádejte u vás festival Dobrého skutku. Pozvěte místní kapely, oslovte další spolky z města, zda nechtějí vystoupit, připravte doprovodný program, ve kterém využijete tipy z jiných oblastí.

Komunitní oblast

Komunitní kompost (Náročnost NORMAL)
Jak naložit s bioodpadem? Pro ty z vás, kteří mají zahradu, to není žádný problém.
Založí si svůj kompost, kam budou kompostovatelný odpad házet. Pro ostatní můžete založit společný komunitní kompost, o který se budete v průběhu
roku starat. Nezapomeňte obyvatelům ukázat, co do takového kompostu dávat a co naopak ne.

Odpočinkový ráj (Náročnost SUPER)
Oslovte místní samosprávu, zda není zapotřebí někde vytvořit nové lavičky nebo lépe rovnou přijďte s návrhy, kam byste nové lavičky umístili. Po dohodě je společně s oddílem vytvořte a instalujte. Nemusíte zůstat jen u klasických laviček. Co smotat své vlastní houpací sítě a zavěsit je do parku?

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1752x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu