....

Chyba na stránce: Proč skautský dobrý skutek? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skautsky-dobry-skutek/1790-proc-skautsky-dobry-skutek?autologin=1"

SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK

Junák - český skaut pořádá od 19. dubna do 19. května 2019 další ročník celostátního projektu skautské služby společnosti.

Proč skautský dobrý skutek?

Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není složité z něj odvodit skautský zájem o okolí, o lidi v něm. Skautské oddíly i střediska v různé míře vstupují do svého okolí, aby nabídly svoji pomoc potřebnějším, pro roverský věk je služba jednoznačným imperativem. Je závazkem všech skautek a skautů dělat aspoň jeden dobrý skutek denně.

Skautský dobrý skutek 2015 je příležitostí zkusit udělat společně něco většího. Společně v družině, oddílu nebo kmeni, ale také společně po celé zemi. Ve stejný čas.

Skautský dobrý skutek je pro každého, od světlušek přes rovery po oldskauty. Družiny či oddíly si samy vymýšlejí a vybírajírají své aktivity. Podle potřeb, které kolem sebe vidí, podle toho, co pokládají skautky a skauti za podstatné, podle toho, na co se cítí.

Zapojení do pilotního ročníku Skautského dobrého skutku vám může pomoci přitáhnout skautky a skauty k většímu zájmu o vlastní okolí. Může vám pomoci udělat někomu radost, ulehčit někomu jinému v nelehkém údělu, podat pomocnou ruku. Ale také s plněním nemalého množství bodů v cestičce, stezce nebo roverském programu. Může přispět tomu, aby se o vás ve vaší obci mluvilo. Záleží jen na vás, jak jej využijete. Zapojením se do pilotního ročníku a následným vyplněním zpětné vazby můžete navíc významně ovlivnit budoucnost projektu.

Hlavními cíli konání pilotního ročníku Skautského dobrého skutku je posílit roli dobrého skutku a služby svému okolí jako významné součásti skautské výchovy a posílit dobré jméno skautingu ve společnosti a povědomí, že skautky a skauti jsou součástí komunit, v nichž žijí a aktivně působí.

 


 

Velkou inspirací pro Skautský dobrý skutek jsou obdobné, zahraniční i domácí, skautské i ne(jen)skautské, dobrovolnické kampaně. Mezi ně patří například britský Scout Community Week, portugalských skautských 48 Horas Voluntariado, německých, slovenskýchčeských 72 hodin nebo plzeňský Anděl Fest. Skautský dobrý skutek fandí českým 72 hodinám pořádaným Českou radou dětí a mládeže (jejímž je Junák - český skaut členem) a pokládá je za svého většího bratra.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 611x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu