....

Chyba na stránce: Propojení Skautského dobrého skutku se stezkami, cestičkami a odborkami - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/skautsky-dobry-skutek/2854-propojeni-sds-se-stezkami-cestickami-a-odborkami?autologin=1"

SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK

Junák - český skaut pořádá od 19. dubna do 19. května 2019 další ročník celostátního projektu skautské služby společnosti.

Propojení Skautského dobrého skutku se stezkami, cestičkami a odborkami

Vlčata a světlušky:

Hvězdná lucerna

 • Popovídám si s Velkou světluškou, jak bych mohla pomáhat druhým lidem. Během jednoho týdne se každý večer zkusím zamyslet, jestli se mi podařilo během dne někomu pomoci.
 • Spoustu ostatních aktivit z hvězdné lucerny je možné použít jako náplň dobrého skutku (sporty nebo stavění domečků s dětmi z vyloučených lokalit, posílání dopisů pro radost osamělým lidem, povídání si o oblíbených knížkách s důchodci v domově důchodců či při návštěvě nemocnice apod.).

Měsíční lucerna

 • Na­ schůzce, výpravě či táboře připravíme (společně se šestkou) zeleninový nebo ovocný salát. (Můžete např. něco uvařit nebo upéct a zanést bezdomovcům / armádě spásy / do azylového domu, …)
 • Společně se šestkou vyrobíme draka, krmítko, předmět do­klubovny, vymyslíme plakát, secvičíme scénku atp. Výrobek či činnost zapíšu, namaluji, nalepím sem jeho fotografii nebo jej jinak ztvárním. (Můžete vyrobit jakýkoli předmět, který je v okolí potřeba (např. krmítka), plakát upozorňující na nějaký problém, propagující pomáhající projekt, vzdělávací v určitém důležitém tématu apod. Nebo můžete nacvičit scénku, kterou pak sehrajete v domově důchodců, nemocnici apod. A nebo celkově je možné tento bod naplnit organizací jakéhokoli projektu v rámci SDS, kde je vyžadována spolupráce v družině a vznikne nějaký užitečný výsledek.).
 • Společně se šestkou se dohodneme, co bychom mohly do klubovny vyrobit, a pak se pokusíme o výrobu. (Nemusí se jednat nutně o výrobek pro klubovnu - může to být výrobek užitečný pro kohokoli z našeho okolí.)
 • Zahraji roli ve scénce nebo v pohádce o přírodě. (Opět možnost využít jako scénku pro pacienty v nemocnici, obyvatele domova důchodců či na akci věnující se přírodě.)
 • Zamyslím se, jestli jsou v lese houby, zvířata nebo rostliny, které by mi mohly ublížit, a jak. Dvě z nich nakreslím jako výstražnou značku. (Můžete např. vyrobit vzdělávací materiál o nebezpečných rostlinách (např. možnost složit výstražné básničky, nalepit fotky, ...) a ten pak někde zveřejnit, rozdat.
 • Při jaké činnosti se spotřebuje nejvíc vody? Označím doma nebo v klubovně místa, kde se spotřebovává voda, a vyberu z nich jedno, kde se spotřebuje vody nejvíce. Vymyslím, jak by se dalo doma nebo v klubovně co nejvíce šetřit s vodou. Plán představím své šestce. (Lze splnit v rámci akce věnující se ekologii, např. formou výroby vzdělávacích plakátů, či stanovišť s danou tématikou.)
 • Minimálně jednou vynesu odpadky (doma či po schůzce) a vyhodím odpad do příslušných kontejnerů. I pro příště se budu snažit třídit odpad. A dále si správně vybarvím prázdné kontejnery (podle barev, které máme v obci/městě) a vyplním, co se do kterého hází. (Lze splnit v rámci akce věnující se ekologii, např. formou výroby vzdělávacích plakátů, či stanovišť s danou tématikou.)
 • Na akci věnující se ekologii lze využít jako náměty na jednotlivé aktivity úkoly ze strany 58 - 61.

Sluneční lucerna

 • Na ­schůzce, výpravě nebo táboře si společně uvaříme jednoduché jídlo pro celou šestku (např. špagety, brambory s­ masovou omáčkou). (Můžete např. něco uvařit nebo upéct a zanést bezdomovcům / armádě spásy / do azylového domu, …)
 • Vyrobím pro rodiče užitečný dárek (např. korálky, mističku z modelářské hlíny). (Můžete vyrobit něco pěkného nebo užitečného a prodávat to a pak výtěžek použít na dobročinný účel.)
 • Udělám radost někomu (udobřím se s­ním, dám mu dárek apod.), kdo to nečeká, a­ pak to řeknu na­ schůzce. (To může být SDS sám o sobě - každý třeba může udělat 3 takové věci.)
 • Se šestkou zahraji divadlo na motivy místní nebo známé pověsti. / V šestce zahrajeme (pomocí scénky) známou písničku a také si ji zazpíváme. (Lze využít jako námět na vystoupení v domově důchodců, nemocnici apod.)
 • Se šestkou či rojem najdeme a uklidíme drobný nepořádek (v lese nebo např. v potoce), a tím pomůžeme danému místu, které potom bude čistší a hezčí.

Skauti a skautky:

Můj kamarád - Moje pomoc druhým, 1. - 4. st.

1 - Společně s družinou se zúčastním nějaké dobrovolné pomoci potřebným (návštěva domova důchodců, sbírka pro psí útulek, zábavné odpoledne pro dětský domov ...).

1 - Vyrobím s družinou dárky pro obyvatele domova důchodců (nebo děti z dětského domova) a předáme jim je k Vánocům (nebo Velikonocům či jiné příležitosti).

2 - Budu se několikrát aktivně podílet na vymýšlení a uskutečnění dobrovolné pomoci těm, kteří ji od nás potřebují.

2 - Zúčastním se s oddílem projektu na podporu některé významné charitativní akce (např. Pomozte dětem!, Postavme školu v Africe apod.).

3 - Připravím pro družinu nebo oddíl program o některé z organizací, které pomáhají potřebným lidem (Člověk v tísni, Charita, Diakonie, ADRA ...).

4 - Připravím pro oddíl prezentaci o potřebnosti charitativní činnosti a možnostech skautů se na ní podílet, nebo prezentuji výsledky sbírky, které jsme se zúčastnili (na co se peníze použily, jaké byly výsledky…).

4 - Podílím se na přípravě oddílové akce na podporu významného charitativního projektu (např. Pomozte dětem, Postavme školu v Africe…).

Můj domov - Družina jako tým, 3. stupeň

3 - Se svou družinou uskutečním větší týmový úkol (větší hra po stanovištích pro mladší, oddílovou besídku, projekt na oddílové třídění odpadů…).

Svět okolo nás - Já, občan, 2. - 4. stupeň

2 - Zúčastním se nějaké větší práce na pomoc blízkému okolí – sázení stromků, budování dětského hřiště apod.

3 - Vytvoříme spolu s družinou seznam toho, co je v okolí klubovny problematické a co by se mělo nebo mohlo zlepšit. Alespoň jednu věc z toho uskutečníme, nebo zjistíme, kdo je oprávněný s tím něco udělat, a své nápady mu předáme.

4 - Domluvím společnou akci (spolupráci) naší družiny/oddílu a jiné neziskové organizace.

Svět okolo nás - Různost světa, 4. stupeň

4 - Připravíme s družinou akci v místním komunitním centru, volnočasovém klubu nebo podobném zařízení.

Odborky

 • Diakonie (milosrdná služba)
 • Panda – světový odznak ochrany přírody

Roveři a rangers:

Projekty

 • Projekty jsou jednou ze složek roverského programu - vyberte si v kmeni společně aktivitu a udělejte dobrý skutek.

 

 

 

 

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1671x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu