....

Chyba na stránce: Balíček pro nováčky – Co to je a jak ho správně nastavit a využít? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/1843-balicek-pro-novacky-co-to-je-a-jak-ho-spravne-nastavit-a-vyuzit?autologin=1"

NÁBORY

Největší náborové akce probíhají celorepublikově v září, nicméně do náborových aktivit se můžete vrhnout i kdykoliv během roku. Nezapomeňte však, že nábory je třeba předem důsledně promyslet a připravit. Jen tak může náborová snaha zapříčinit naplnění kýžených očekávání. No a krom nárazových náborů není ještě radno podceňovat také stálou propagaci, díky které můžete neznalé veřejnosti představit kladný přínost skautské činnosti. Na získávání nováčků ale nejste sami!  Na této stránce naleznete úctyhodnou zásobu všemožných rad a tipů, které už byly úspěšně ověřeny praxí.

Balíček pro nováčky – Co to je a jak ho správně nastavit a využít?

Už s těmito čísly skautských časopisů se začne rozesílat balíček pro nováčky. Má sloužit k stručnému souhrnnému seznámení se skautingem - pro nováčky a hlavně pro jejich rodiče.

Každý oddíl si může balíček pro nováčky nastavit individuálně podle vlastních potřeb a využít ho pro první informování rodičů o své činnosti.

Jde to udělat snadno a jednoduše. Praktické je i to, že ani jedna varianta balíčku nepřináší středisku žádné nové náklady. Říct rovnou, že baliček pro nováčky je zadarmo, je samozřejmě zjednodušení, ale z pohledu oddílu i střediska tomu tak opravdu je.

Jak tedy balíček pro nováčky přesně funguje a jak se dá využít:

K čemu balíček slouží, jak funguje a jak může prospět nováčkům a jejich rodičům?

Balíček obsahuje dvě stěžejní části – ukázkové číslo skautského časopisu podle věku nováčka a brožuru pro rodiče „Skauting je dobrodružství…“.

Brožura pro rodiče má za úkol představit skauting v těch nejobecnějších rysech, aby si rodiče dovedli představit, co čekat, už trochu rozuměli specifickému skautskému jazyku a mohli se vedoucího oddílu lépe doptat na to, co je přesně zajímá. Rodiče v brožuře najdou:

  • základní informace o skautingu (kdo jsme a co děláme, kolik nás je, jaké máme hodnoty)
  • přehled skautských věkových kategorií
  • vysvětlení skautského výchovného systému
  • představení náplně oddílového života
  • vyjmenování přínosu skautingu pro dítě
  • krojovou ukázku
  • praktické informace o bezpečnosti, pojištění, finanční nákladnosti nebo vedoucích
  • doporučení na správnou skautskou výbavu
  • návod na to, jak je možné se zapojit do činnosti oddílu

Komunikace s rodiči tak může od začátku naskočit na tu správnou kolej, není třeba stále dokola opakovat obecné informace a je možné se zaměřit na specifika a silné stránky vašeho oddílu.

Ukázkové číslo časopisu pak řeší problém, který se každý rok týká tisíců nováčků. Od doby svého příchodu do oddílu až do dalšího února časopis nedostávají. Takto dostanou alespoň jedno číslo zdarma, což třeba vyřeší všechny nováčky z náborových akcí v průběhu září – dostanou listopadové číslo zdarma a únorové pak už také, protože budou registrovaní. Ti, kteří by časopisů potřebovali více (přišli do oddílu mezi únorem a koncem září) pak mohou požádat vedoucího oddílu o doobjednání dalších čísel, za 25 Kč za kus. Vedoucí pak takový časopis jednoduše ve skautISu doobjedná, podle tohoto návodu to stihne za pár minut, spíše ještě rychleji. Vedoucí střediska pak objednávku ještě autorizuje a je hotovo.

Jak balíček nastavit a jaké jsou možnosti?

Balíček je možné přizpůsobit vašim oddílovým potřebám. Ve skautISu na stránce oddílu na záložce „Časopisy“ najdete stručný popis balíčku a také tlačítko „změnit nastavení“:

V nastavení je na výběr ze tří variant zasílání balíčku:

 

Tato nastavení se pak použije pro všechny budoucí nově přidávané členy vašeho oddílu.

Pokud používáte družiny, tak pro nové členy družin se přebírá nastavení nadřízeného oddílu.

Kdy má smysl uvažovat o změně nastavení? Pokud například brožury nebo časopisy máte připravené v klubovně a dáváte je rodičům nebo nováčkům hned při prvním setkání nebo jako součást nějakého vašeho oddílového balíčku, samozřejmě jim je nepotřebujete posílat ještě poštou. Na druhou stranu se i v takovém případě vyplatí vše znovu promyslet, protože při využití balíčku pro nováčky vás stejný servis vyjde levněji.

Jak se pak pracuje s balíčkem u jednotlivých nováčků? Už úplně automaticky. Při vkládání nové osoby do skautISu se jen zobrazí informační okno:

 

V případě, že v nastavení u oddílu je balíček pro nováčky vypnutý, zobrazí je tato informace:

 

V tuto chvíli existuje jediný způsob, jak nastavení změnit a přece jen balíček nováčkovi poslat. Je potřeba kliknout na zrušit, přejít do nastavení časopisů u oddílu, balíček zapnout a pak teprve ve formuláři pro přidání nové osoby kliknout na „uložit“.

Na co si dát pozor?

Nastavenou variantu balíčku nelze později nijak měnit. Nováčkovi se pošle to nastavení, které je aktivní v době, kdy ho do skautISu zadáváme. Proto se vždy při zakládání osoby zobrazí informace, jakou variantu balíčku nováček dostane. Pokud to chceme jinak, je potřeba to přenastavit v té chvíli (kliknutím na zrušit u zobrazené informace, přenastavením na záložce časopisy u oddílu a novým uložením nováčka), následně už to není možné.

Stručné shrnutí na závěr

S balíčkem se mohou nováčci a rodiče snadno dozvědět základní informace o skautingu aniž by s tím měl někdo z vedení oddílu moc práce. Případně mohou mít vaši nováčci a rodiče stejný informační komfort jako dosud, ale vy s tím budeme mít méně práce a nákladů.

Pokud neplánujete měnit nastavení balíčku (výchozí nastavení je zasílání časopisu i brožury pro rodiče), není třeba v tuto chvíli nic nastavovat nebo řešit.

Aby všechno tohle správně fungovalo a dalo se prakticky využít, je třeba záznamy nováčků ve skautISu vytvářet průběžně, hned po jejich příchodu. Koneckonců teprve zápisem do skautISu jim vzniká členství.

Máte nováčky, kteří ještě nejsou zapsáni v ISu? Zapište je. Pokud to stihnete do 26. 5. do 10:00, dostanou již balíček. Nebo naopak můžete ovlivnit, jakou verzi balíčku mají vaši nováčci dostat.

František Šereda - Moulin
TDC

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3102x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu