....

Chyba na stránce: Co může následovat po prvním kontaktu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/292-naborem-to-nekonci/932-co-muze-nasledovat-po-prvnim-kontaktu?autologin=1"

NÁBOROVÉ AKCE

Zjistěte si všechny možnosti týkající se realizace náborových akcí. Je jich opravdu mnoho a je jen na vás, jakou volbu si vyberete. Do kýženého cíle, kterým je získání nováčků, totiž vedou různé cesty. Různé varianty lze také kombinovat, a znásobit tak jejich účinnost.

Co může následovat po prvním kontaktu

Náborová / ukázková schůzka

  • Jde o schůzku pořádanou speciálně pro oslovené nováčky, zpravidla je určena pro děti i jejich rodiče. Pozvánku na ni najdou děti i rodiče na informačním letáku, který dostanou například na náborové akci.
  • Je vhodné načasovat tuto schůzku co nejdříve po náboru.Při delší prodlevě hrozí, že nadšení z dětí vyprchá, na nábor zapomenou a nepřijdou.
  • Jako ideální uspořádání náborové schůzky se osvědčilo rozdělení na část pro rodiče a část pro děti. Dětem se mohou věnovat vedoucí nebo rádci, kteří byli na náboru ve škole a s dětmi se tedy už znají. Děti si prohlídnou klubovnu, hrají společně hry apod.
  • S rodiči by měl komunikovat vedoucí oddílu, který jim dá základní informace o oddílu a všem potřebném. Je dobré, pokud mohou rodiče např. do vedlejší místnosti nebo z okna vidět, že o jejich dítě je dobře postaráno, a že se dobře baví.
  • Osvědčilo se nám pozvat na náborovou schůzku také děti z oddílu, aby v případě, že přijde nováčků málo, program neztroskotal na nízkém počtu dětí.
  • Je prima, když hned na první akci získá nováček k oddílu nějaký vztah – může třeba něco drobného dostat, můžedostat přezdívku nebo si může zažít alespoň malý úspěch.

Klasická schůzka

  • Na letácích můžete nováčky pozvat také na vaši standardní schůzku v pevný termín. Na schůzku by tedy měl být připraven takový program, do kterého se nováčci mohou bez problémů zapojit. Také by zde mělo být více lidí z vedení oddílu, aby se někdo mohl věnovat rodičům apod.

Návštěva v rodině

  • Pokud se setkáte s rodiči nebo pokud se vám podaří získat na rodiče kontakt přímo od dětí, je možné domluvit si s nimi osobní návštěvu. Je to způsob proaktivní, kdy nečekáte, že děti a rodiče přijdou za vámi, ale jdete vy za nimi. Nabízí se vám tak prostor pro osobní seznámení, představení skautingu a vašeho oddílu v širších souvislostech.

Výprava pro děti s rodiči

  • Některé oddíly pořádají také jakési ukázkové výpravy.Tato forma může být úspěšná spíše v místech, kde je nabídka volnočasových aktivit nebo akcí pro rodiny s dětmi omezená (např. menší města, obce) a kde lidé rádi využijí vaší nabídky.

Stále více se ukazuje, že naším problémem často není ani tak získání dětí na náborech, ale zejména jejich udržení v oddíle hned na počátku. Nováčci odchází po několika prvních schůzkách zklamaní nebo dokonce odrazení. Jejich opětovné získání je mnohonásobně těžší, než bylo to první a navíc si tyhle děti o své zkušenosti povídají se svými kamarády a my tak dostáváme punc oddílu, „kde je nuda, kde jsem musel jen makat, kde…“.

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu