....

Chyba na stránce: Náborem to nekončí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/292-naborem-to-nekonci/981-naborem-to-nekonci?autologin=1"

NÁBOROVÉ AKCE

Zjistěte si všechny možnosti týkající se realizace náborových akcí. Je jich opravdu mnoho a je jen na vás, jakou volbu si vyberete. Do kýženého cíle, kterým je získání nováčků, totiž vedou různé cesty. Různé varianty lze také kombinovat, a znásobit tak jejich účinnost.

Náborem to nekončí

Jak se starat o nováčky

Když děti oslovujete poprvé ve škole, na akci pro veřejnost nebo jinde, musíte mít rozmyšleno, co bude následovat, kam děti, potažmo jejich rodiče, posléze pozvete, aby se o vašem oddíle či středisku dozvěděli více.

Cenné rady a postřehy jsme převzali z publikace Jak získat nováčky Báry Tichavové – Rozárky a kolektivu, která je také k mání v obchodě či ke stažení ve formátu pdf.

Co může následovat po prvním kontaktu

Náborová / ukázková schůzka

 • Jde o schůzku pořádanou speciálně pro oslovené nováčky, zpravidla je určena pro děti i jejich rodiče. Pozvánku na ni najdou děti i rodiče na informačním letáku, který dostanou například na náborové akci.
 • Je vhodné načasovat tuto schůzku co nejdříve po náboru. Při delší prodlevě hrozí, že nadšení z dětí vyprchá, na nábor zapomenou a nepřijdou.
 • Jako ideální uspořádání náborové schůzky se osvědčilo rozdělení na část pro rodiče a část pro děti.Dětem se mohou věnovat vedoucí nebo rádci, kteří byli na náboru ve škole a s dětmi se tedy už znají. Prohlídnou si klubovnu, hrají společně hry apod.
 • S rodiči by měl komunikovat vedoucí oddílu, který jim dá základní informace o oddílu a všem potřebném . Je dobré, pokud mohou rodiče např. do vedlejší místnosti nebo z okna vidět, že o jejich dítě je dobře postaráno, a že se dobře baví.
 • Osvědčilo se nám pozvat na náborovou schůzku také děti z oddílu, aby v případě, že přijde nováčků málo, program neztroskotal na nízkém počtu dětí.
 • Je prima, když hned na první akci získá nováček k oddílu nějaký vztah – může třeba něco drobného dostat, může dostat přezdívku nebo si může zažít alespoň malý úspěch.

Klasická schůzka

 • Na letácích můžete nováčky pozvat také na vaši standardní schůzku v pevný termín. Na schůzku by tedy měl být připraven takový program, do kterého se nováčci mohou bez problémů zapojit. Také by zde mělo být více lidí z vedení oddílu, aby se někdo mohl věnovat rodičům apod.

Návštěva v rodině

 • Pokud se setkáte s rodiči nebo pokud se vám podaří získat na rodiče kontakt přímo od dětí, je možné domluvit si s nimi osobní návštěvu. Je to způsob proaktivní, kdy nečekáte, ze děti a rodiče přijdou za vámi, ale jdete vy za nimi. Nabízí se vám tak prostor pro osobní seznámení, představení kautingu a vašeho oddílu v širších souvislostech.

Výprava pro děti s rodiči

 • Některé oddíly pořádají také jakési ukázkové výpravy. Tato forma může být úspěšná spíše v místech, kde je nabídka volnočasových aktivit nebo akcí pro rodiny s dětmi omezená (např. menší města, obce) a kde lidé rádi využijí vaší nabídky.

Stále více se ukazuje, že naším problémem často není ani tak získání dětí na náborech, ale zejména jejich udržení v oddíle hned na počátku. Nováčci odchází po několika prvních schůzkách zklamaní nebo dokonce odrazení. Jejich opětovné získání je mnohonásobně těžší, než bylo to první a navíc si tyhle děti o své zkušenosti povídají se svými kamarády a my tak dostáváme punc oddílu, „kde je nuda, kde jsem musel jen makat, kde…“.

Jak se o nováčky v oddíle postarat a jaké zázemí jim poskytnout pro to, aby neutekli, ale stali se stálými a dobrými členy vašich oddílů?

Co máme za sebou

Ve chvíli, kdy nováček přichází na první oddílovou nebo družinovou schůzku, za sebou zpravidla má:

▶▶ Účast na některé z náborových akcí, kde si hodně hrál a bavil se. Seznámil se také s vedoucími.

▶▶ Možná také účast na náborové schůzce, kde byl s rodiči. I tady si hodně hrál, možná si už prohlídnul klubovnu a poznal své rádce.

První schůzka

 • Úvodní schůzka a její provedení je rozhodující pro další rozvoj. Pokud se nám podaří nováčky dostatečně zaujmout a „vydovádět“, plni nadšení přivedou na příští schůzku další kamarády. Bude‑li atmosféra schůzky vlažná, napjatá či jinak negativní, méně nadšené děti už příště nepřijdou a za nimi budou odpadávat další. Proto v prvních schůzkách budeme dětem dávat to, za čím jdou podvědomě a s radostí sami. Není nutné, aby během 14 dnů měli splněné 3 body nováčkovské zkoušky.
 • Cílem první schůzky je zejména to, aby se děti navzájem poznaly, ale hlavně, aby ze schůzky odcházely nadšené a s pocitem „škoda, že je konec, už se těším na příště.“
 • Čekejte na děti před klubovnou nebo alespoň hned mezi dveřmi. Sami jistě znáte pocit, kdy máte zaklepat a vejít do neznámých dveří, usnadněte tedy tuto chvíli dětem. Před klubovnou můžete společně počkat na všechny ostatní a ukrátit si chvíli drobnými hrami, které jste třeba nestačili zahrát na náboru.
 • Jakmile jste všichni, schůzka může začít. Pokud jsou nováčci v klubovně poprvé, nechte jim čas na rozkoukání a prohlédnutí prostoru. Vybídněte nováčky, ať se zeptají na věci, které neznají a které je zajímají. Mohou hádat, k čemu jsou, a starší členové (pokud na schůzce také jsou), jim mohou případně odpovídat na všetečné otázky.
 • Ještě než opadne zájem a dobrá atmosféra, vrhněte se do další části. Nejprve je třeba se seznámit (nováčci navzájem, nováčci a starší členové oddílu apod.). Seznamovacích her existuje celá řada a jistě si s nimi poradíte. Zařaďte klidně dvě–tři a kromě vzájemného představení jménem mohou zahrnovat i sdělení dalších zajímavých informací o sobě (co rád dělám, co mě nejvíc zaujalo v klubovně, kde jsem byl na posledním výletě s rodinou apod.).
 • Na první schůzce by neměly chybět také informace o tom, jak to v oddíle funguje. Je ale důležité, jakým způsobem je nováčkům podáte, ani tady by neměla chybět přátelská atmosféra a dynamika. Otázky typu „kdy začíná a končí schůzka“, „co si na schůzky nosíme“, „jak se dozvíme o výpravě“, „jaká pravidla dodržujeme“ apod. můžou nováčci třeba tahat z klobouku a vy ve spolupráci se staršími členy jim na ně odpovídáte. Podobných aktivit, které vám pomohou zábavnou formou sdělit důležité informace, jistě vymyslíte sami několik.
 • Následovat může další série her a hříček, na které děti zaručeně slyší a které je baví. Vzhledem k cíli první schůzky, který jsme si řekli zpočátku, je třeba dětem nabídnout to, z čeho mají radost, co je namotivuje a co je baví. Některé z her mohou být už ukázkou toho, jak funguje např. bodování v oddíle (pokud ho máte) nebo mohou děti zasvětit do dlouhodobé hry či legendy, kterou v oddíle máte.
 • Na první schůzku je toho až dost. Pamatujte, že v nejlepším je třeba přestat. Ukončete schůzku tak, jak je u vás zvykem, připomeňte nováčkům, kdy se zase uvidíte a můžete je povzbudit třeba k tomu, aby si příště vzali s sebou kamaráda a zažili další spoustu zábavy společně s ním.
 • Jako motivaci můžete zmínit třeba něco z toho, co děti příště čeká a kdy vyrazíme společně na první výpravu.

Další schůzky, výpravy a ostatní

Po první úspěšné schůzce s nováčky by vaše „péče“ o ně měla dál systematicky pokračovat. Ani teď je nesmíte zahltit běžnou činností zahrnující plnění stezky nebo např. realizací projektů. Stále mějte na paměti, že je třeba je nejdříve dobře „zaháčkovat“ – namotivovat a seznámit se skautováním – a teprve potom je začít postupně zapojovat do všech oddílových aktivit.

Čeho se vyvarovat – nejčastější chyby u nováčků

Rychlé hození do vody

Jak už jsme naznačili dříve, nováčka je třeba do chodu oddílu, jeho pravidel a činnosti zasvěcovat postupně a promyšleně. Nejdříve by se tedy měl seznámit s ostatními, pochopit základní fungování oddílu, poznat, jak to vypadá a chodí

V klubovně, zkusit si některé oddílové aktivity atd. Hodit ho do chodu oddílu se vším všudy – bez vysvětlení, bez seznámení, bez doprovodu a dopomoci – povede téměř jistě k jeho „utopení“.

Používání cizího jazyka

Často si neuvědomujeme, že náš „skautský jazyk je pro nováčky nesrozumitelný a tím pádem možná taky vyvolává nejistotu a strach. Až tedy budeme mluvit o rádcích, vlčatech, bodování, finských stezkách a řadě dalších věcí, které máme v oddíle nějak specificky pojmenované, nezapomeňme nováčkům vždy vysvětlit, co to znamená a o čem je řeč.

Velká sousta

Jsme zvyklí ujít za výpravu např. 10 km. Je pro nás normální hodinu hrát lakros a baví nás to. Nováček je na tom ale úplně jinak. Možná nikdy nešel dál než do města a zpátky. Možná není zvyklý sportovat a rychle se unaví. Nejspíš taky nikdy nenesl na zádech batoh s věcmi na dva dny… I tady by měl nováček dostávat všechno postupně, po menších soustech. První výprava s nováčky by tedy měla být přizpůsobena jim a ne zbytku oddílu. Velmi často slýcháme od dětí, které z oddílu záhy odešly, že byly na jedné výpravě a tam celou dobu jen šly a hrozně je pak bolely nohy.

Zastrašení

Představte si, že jste malým nováčkem a v rámci vyprávění o chodu oddílu a o tom, co tu můžete zažít, uslyšíte mimo jiné: „Na táborech máme noční hlídky – to sami hlídáte tábor uprostřed lesa. Nedávno jsme byli na puťáku a každý den jsme ušli X kilometrů. A na tamté výpravě si kluci dělali na ohni oběd, jenže převrhli kotlík a byli celý den hlady…“ – Jak by vám bylo? Nebáli byste se trochu? Vždyť v noci jste v lese ještě nikdy nebyli a ještě navíc sami na hlídce. Ve snaze přiblížit naše zážitky a děti tak motivovat mluvíme někdy nevědomky tak, že děti spíše než co jiného vyděsíme. Poslouchejme tedy naše vyprávění ušima nováčka a podle toho jej upravme.

Ponáborový lavinový efekt – nepřehlédněte!

Na závěr chceme zdůraznit ještě jednu důležitou věc. Pokud se vám podaří nadchnout a udržet nováčky, získáváte tím jedinečný potenciál oddíl ještě dále rozšířit. Nadšený nováček totiž rád přivede svého kamaráda nebo kamarády, se kterými chce vše zajímavé v oddíle zažívat. A tuto úžasnou službu vám mohou prokázat dokonce i děti, které třeba v budoucnu zjistí, že skauting není to pravé pro ně, a z oddílu odejdou. Jejich kamarádi totiž mohou zjistit pravý opak a stanou se v budoucnu pevnou součástí vašeho oddílu.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu