....

Chyba na stránce: Obecné tipy k náborům a náborovým akcím - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/915-obecne-typy-k-naborum-a-naborovym-akcim?autologin=1"

NÁBOROVÉ AKCE

Zjistěte si všechny možnosti týkající se realizace náborových akcí. Je jich opravdu mnoho a je jen na vás, jakou volbu si vyberete. Do kýženého cíle, kterým je získání nováčků, totiž vedou různé cesty. Různé varianty lze také kombinovat, a znásobit tak jejich účinnost.

Obecné tipy k náborům a náborovým akcím

Před uspořádáním jakéhokoli náboru nebo náborové akce je důležité, uvědomit si a nezapomenout na pár věcí:

Ujasněte si, jaká je vaše cílová skupina. Jestli připravujete nábor jen pro světlušky a vlčata nebo napříč všemi věkovými kategoriemi – tomu potom přizpůsobte všechno ostatní. Dále je důležité cílovat zvlášt na rodiče a zvlášť na děti (ke každé skupině se musí přistupovat jinak, i když je máte na jedné akci dohromady).

Nábor je celoroční záležitost, která vrcholí v srpnu a září. Propagujte ale skautingu a svůj oddíl v průběhu celého roku. Určitě pořádáte i jiné zajímavé akce než jen v září nábor.

Přečtěte si v sekci propagace Jak mluvit o skautingu. Pomůže vám to při zodpovídání dotazů, tvorbě informačních letáků i třeba při psaní článku do novin.

Připravte pro děti úkol nebo hádanku (třeba i směřované na spolupráci dítěte a rodiče), jejichž řešení pak dítě přijde ukázat do klubovny, kde je mimo jiné čeká odměna či pokračování hry. Dítě bude mít důvod se vrátit.

Rozdejte dětem (nebo využijte jako ceny do soutěží) propagační materiály určené pro nábory.

Na akci pozvěte také rodiče stávajících členů, obzvláště pokud víte o nějakém komunikativním a spokojeném rodiči. Jeho kladné reference vám velmi mohou pomoci v komunikaci s doprovodem dětí.Vyčleňte jednoho „dospěláka“ na komunikaci pouze s rodiči. Nenechte rodiče postávat okolo, využijte jejich přítomnost k obeznámení s vaším oddílem, celoročním programem, bezpečnostními pravidly atd. Nezapomínejte, že je o kvalitách vašeho oddílu potřeba přesvědčit nejen děti, ale také jejich doprovod!

Vezměte si šátky nebo kroje – bude na první pohled patrné, že jste skauti a skautky. Pro neformální nebo fyzicky náročnou akci (cyklovýlet, lanová dráha) volte šátky. Kroje můžete použít na městské akci apod. Ale pozor – mějte vše v pořádku a buďte připraveni zodpovídat dotazy, co která nášivka na kroji znamená.

Připravte letáky s informacemi, které si mohou průběžně číst, nebo notebook, kde si mohou přehrát videa propagující skauting, nebo prohlédnout fotografie z vašich akcí.

Rozdávejte oddílové vizitky s důležitými informacemi o Junáku a vašem oddílu.

Vyvěste či položte čistý papír A4, kde rodiče mohou zapsat svou e-mailovou adresu, na kterou jim pak pošlete materiály o vašem oddíle, odkaz na skautské stránky, informace, které by je zajímaly, popřípadě pozvánku na některou z dalších akcí.

Zkuste navrhnout rodičům, že pokud do oddílu bude chodit jejich dítě se spolužákem či kamarádem, mohou se oni sami střídat s rodiči kamaráda v doprovázení dětí na schůzky a výpravy.

Pokud máte v regionu nějakou významnou osobnost, o níž víte, že byla skautem, či sympatizuje s hnutím, pozvěte ji k aktivní účasti na vaší akci, či si od ní alespoň vyžádejte prohlášení (video, článek, rozhovor, citaci) a použijte toto při propagaci. ( Např. herec vašeho divadla, regionální politik, moderátor v rádiu, vyhlášený lékař či pedagog.)

Pokuste se navázat pěkné vztahy s institucemi a zájmovými spolky ve vaší čtvrti, městě či obci (městský úřad, místní muzeum, knihovna, hasiči, místní policie, sportovní oddíly). Můžete si pak vzájemně pomáhat při vašich akcích, ať už přiložením ruky k dílu (natíraní plotu, úklid), nebo zapůjčením prostor, reklamních ploch, sportovního náčiní, výstavního fundusu i vzájemnou účastí – hasiči (stavění, bezpečnostní prvky).

Myslete na drobné pohoštění nebo alespoň občerstvení ve formě lehce připravitelných nápojů (citronáda, bezinková šťáva ze sirupu, čaj). Zkuste také požádat maminky stávajících členů, zda by neupekly bábovku či nepřipravily něco jednoduchého k jídlu.

O události předem informujte, pozvěte samotné novináře, a i když nedorazí, zašlete jim zprávu, jak akce proběhla, včetně fotografií.

Zkuste využít obecní rozhlas či městské vývěsní plochy k informování o vaší akci.

O události předem informujte média ve vašem regionu, pozvěte samotné novináře, a i když nedorazí, zašlete jim zprávu, jak akce proběhla, včetně fotografií.

Naučte se správně psát tiskovou zprávu. Využijte předpřipravenou zprávu k náborům, vyhledejte si kontakty na regionální média.

Předem si kvalitně připravte všechny aktivity a hry, mějte i nějaké do rezervy, aby nemohl nastat žádný prostoj, kdy se děti začnou nudit.

Zde je několik tipů na jednoduché hry a aktivity.

Rozdejte dětem (nebo využijte jako ceny do soutěží) propagační materiály určené pro nábory.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu