....

Chyba na stránce: Geocaching - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/akce-pro-verejnost/926-geocaching?autologin=1"

Geocaching

Geocaching

Geo – téma (navigace, mapy, GPS, GIS-software) je jedno z mála témat, kterým jsme schopni oslovit i starší děti neskauty, téma je moderní a zajímavé i pro řadu dospělých.

Jak na to:

Inspirujte se libereckými skauty – liberečtí skauti nastartovali a rozvinuli projekt Envikešek. (Terénní geocachingová hra Envikešky se začala hrát na území Libereckého kraje.) Je možné oslovit další krajské úřady a domluvit se s nimi na spolupráci..

 • Krajský úřad spolu se skauty a skautkami vytipovali místa, kam se umístí kešky. Jednotlivé skrýše spravují skauti.
 • Do hry se mohou zapojit jednotlivci, třídy, rodiny i jiné kolektivy.
 • Hra běží na vlastním systému na webu www.envikesky.cz.

Pro tipy navštivte stránky libereckých skautů a skautkek.

Pro zjednodušený geocaching pro děti bez GPSek je určena hra:

Poklad za rohem:

 • Poklad za rohem je předpřipravená akce „na ven“, která tematicky zapadá do Dva tisíce pokladů. Jde o zjednodušený geocaching pro děti bez GPSek. Cílem Pokladu za rohem je získání nováčků a jejich nenásilné uvedení do ukázky činnosti oddílu. Popis akce, který vám zde nabízíme, můžete pojmout jen inspirativně, nebo akci zorganizovat přesně podle popisu – je to jen na vás.
 • Pomůcky:
  • Uzavíratelné krabičky
  • Předměty do krabičky + informační a náborové letáčky
  • Vymyšlené šifry nebo krátké soutěže
  • Letáky upozorňující na tuto akci
  • Jednotné oblečení organizátorů
 • Počet organizátorů: min. 2 a více (podle velikosti akce)
 • Čas na přípravu: 2h (podle velikosti území)
  • Dopředu si vytipujte místa, kam schováte kešky.
  • Vytvořte různě složité šifry + klíče a nápovědy k nim, které vedou ke skrýším s keškama
 • Do okolí místa akce rozmístěte několik kešek, ve kterých jsou dílky mapy nebo šifry, která vede k pokladu (nejlépe u vaší klubovny). Ke keškám můžete děti navést např. za pomoci šifry, nepřímé nápovědy, nebo si umístění kešek děti mohou vysoutěžit v jednoduchých hrách či si umístění jen přečíst na papíře.
 • V pokladu děti s rodiči naleznou odměnu (ne bonbóny, mohly by je objevit mravenci). Obsahem pokladu by také měly být informační letáčky apod. o vašem oddíle a pozvánka na schůzku nebo výpravu.
 • Je dobré, když u pokladu během samotné akce někdo je a rovnou zodpovídá případné otázky rodičů. Zpestřením může být tabule, kam budete zapisovat ty, co našli poklad a tabuli nechat vystavenou po dobu akce.
 • Celé rozmístění kešek může být na různě dlouho dobu:
  • Po dobu trvání propagační akce (stávají se tak jen jejím doplňkem)
  • +/- týden předem a na akci (poklad k vyzvednutí přímo na akci)
  • +/- týden poté (aby si na vás veřejnost vzpomněla)
  • Déle (trvalejší nástroj pro oslovování veřejnosti)

Nápady:

 • Nemusíte vytvářet pokladovou kešku, je možné odměňovat děti po nalezení všech kešek a poskládání např.: obrázku, kódu… přímo na vašem propagačním stanovišti.
 • Jako odměna může být pozvánka na schůzku, výpravu, vyrobené drobnosti jako origami, dřevěné placky, náramky apod. Tyto drobnosti můžete vyrobit v rámci vašeho oddílu.
 • Před samotnou akcí vylepte plakáty zvoucí na akci (alespoň 14 dní dopředu). Vytvořte pozvánky, které můžete rozdávat nebo vyvěsit na nástěnky. Nezapomeňte na propagaci na svém webu nebo článek v lokálních novinách. Své prezentační místo (park, škola, klubovna…) viditelně označte, tak aby vás nikdo nemusel hledat.

Výhody:

 • Je přitažlivé pro média.
 • Lze jej zpracovat různě náročně podle věku oslovovaných dětí.
 • Udělejte si vlastní mix z nabízených možností a vlastních nápadů.
 • Lze využít hotových propagačních materiálů s konkrétní tématikou Dva tisíce pokladů – plakátdiplom.
 • Nebo prvků na nástěnku/vývěsku Dva tisíce pokladů.
 • Další inspiraci najdete v sekci Obecné tipy.

Pro vaši náborovou akci můžete využít i ostatní propagační materiály z naší nabídky!

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu