....

Chyba na stránce: Součást velké akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/akce-pro-verejnost/927-soucast-velke-akce?autologin=1"

Součást velké akce

Součást velké akce

Pokuste se navázat pěkné vztahy s institucemi a zájmovými spolky ve vaší čtvrti, městě či obci – tj. s městským úřadem, místním muzeem, knihovnou, hasiči, policií, sportovními kluby).

Můžete si pak vzájemně pomáhat při vašich akcích, ať už přiložením ruky k dílu (natíraní plotu, úklid), nebo zapůjčením prostor, reklamních ploch, sportovního náčiní, výstavního fundusu i vzájemnou účastí – hasiči (stavění, bezpečnostní prvky).

Jak na to:

 • Nabídněte pořadateli akce, že za zapůjčení prostor, možnosti využít stánek nebo postavit vlastní stan například pomůžete s úklidem při akci.
 • Zajistěte si stánek a ozdobte jej ve skautském duchu.
 • Umístěte viditelně a v dostatečné velikosti informace o skautech (logo, www.skaut.cz) a vašem oddíle. Ať si kolemjdoucí na první pohled všimnou, že jste skauti a skautky. Můžete si za tímto účelem také nechat vyrobit propagační plachtu přímo pro váš oddíl.
 • Zkuste aktivitu na bázi workshopu pro děti – malování na obličej, šifry, luštění…
 • Nezapomeňte na letáky s informacemi o vás.
 • Vezměte do stánku či stanoviště také děti z oddílu, ať vám pomohou a sami podávají reference návštěvníkům.

Výhody:

 • Zaručená účast lidí, ale je nutné připravit se i na to, že přijde jiná cílová skupina. To nemusí nutně vadit – můžete oslovit také prarodiče dětí a pozvat je, ať přijdou s vnoučaty.
 • Propagaci akce zajišťují také další subjekty.
 • Pokud se účastníte hasičského dne, můžete se pustit do odvážnějších sportovních akcí a spolupracovat s hasiči a záchranáři na zajištění bezpečnosti dětí.

Užitečné tipy:

 • Vezměte si šátky nebo kroje – bude na první pohled patrné, že jste skauti a skautky.
 • Vyčleňte jednoho „dospěláka“ na komunikaci pouze s rodiči. Nenechte rodiče postávat okolo, využijte jejich přítomnost k obeznámení s vaším oddílem, celoročním programem, bezpečnostními pravidly atd. Nezapomínejte, že je o kvalitách vašeho oddílu potřeba přesvědčit nejen děti, ale také jejich doprovod!
 • Pokud máte v regionu nějakou významnou osobnost, o níž víte, že byla skautem, či sympatizuje s hnutím, pozvěte ji k aktivní účasti na vaší akci, či si od ní alespoň vyžádejte prohlášení (video, článek, rozhovor, citaci) a použijte toto při propagaci. ( Např. Herec vašeho divadla, regionální politik, moderátor v rádiu, vyhlášení lékař či pedagog.)
 • Další inspiraci najdete v sekci Obecné tipy.

Pro vaši náborovou akci můžete využít nejrůznější propagační materiály z naší nabídky!

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu