....

Chyba na stránce: Nábor v obchodním centru - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-akce/akce-pro-verejnost/930-nabor-v-obchodnim-centru?autologin=1"

Nábor v obchodním centru

Nábor v obchodním centru

Jak na to:

 • Prostředím obchodního centra se nenechejte odradit, i zde můžete postavit stan či malé tee- pee – bude to naopak výrazný prvek v tomto komerčním prostředí.
 • Pečlivě se domluvte s vedením – co přesně a kde budete dělat. Pro koho je program určen apod. Zeptejte se, zda nemají přehled, v kolik hodin centrum navštěvuje vaše kýžená cílová skupina (děti věku prvního stupně ZŠ, rodiče?).
 • Zkuste po domluvě s vedením využít místní rozhlas.
 • Nezapomeňte umístit informaci o akci či oddílové letáky poblíž Dětského koutku, či po domluvě přímo v jeho prostorech.
 • Připravte pro děti hry s tématikou šifer, kimovku spíše než hry dovádivé (nebude na ně prostor).
 • Jste v interiéru, v centru lidé rádi korzují – zkuste pro ně připravit výstavu fotek z vašich akcí či tábora. Pokud nemáte stojany, jednoduše natáhněte šňůry s kolíky na prádlo a výstava je na světě.
 • Umístěte viditelně a v dostatečné velikosti informace o skautech (logo, www.skaut.cz) a vašem oddíle. Ať si kolemjdoucí na první pohled všimnou, že jste skauti a skautky.

Užitečné tipy:

 • Vezměte si šátky nebo kroje – bude na první pohled patrné, že jste skauti a skautky.
 • Připravte letáky s informacemi, které si mohou rodiče i děti průběžně číst, nebo notebook, kde si mohou přehrát videa propagující skauting, prohlédnout fotografie z vašich akcí.
 • Připravte pro děti připravit úkol nebo hádanku (třeba i směřované na spolupráci dítěte a rodiče), jejichž řešení pak dítě přijde ukázat do klubovny, kde je mimo jiné čeká odměna či pokračování hry. Dítě bude mít důvod se vrátit.
 • Další inspiraci najdete v sekci Obecné tipy.

Pro vaši náborovou akci můžete využít nejrůznější propagační materiály z naší nabídky!

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu