....

Chyba na stránce: Publikace ke stažení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/nabory/naborove-materialy/284-publikace-ke-stazeni/500-publikace-ke-stazeni?autologin=1"

NÁBOROVÉ MATERIÁLY

V dnešní moderní době plné všemožných podnětů je stále těžší zaujmout ty, které chceme oslovit, nebo udržet jejich pozornost. Proto Junák nabízí velké množství propagačních a metodických produktů k podpoře náborových aktivit. Tiskové a distribuční centrum Junáka také dokáže na požádání zrealizovat výrobu individuálních reklamních předmětů na míru jednotlivým oddílům.

Publikace ke stažení

Jak získat nováčky

 Kniha se snaží obsáhnout všechna témata spojená s náborem nováčků; najdete v ní například, jaké prostředky k náboru využít, jak si nováčky v oddíle udržet, čím přesvědčit jejich rodiče, jaké propagační materiály můžete mít k dispozici nebo jak správně mluvit a psát o skautingu. Kniha nevznikla „od stolu“, ale zpracováním mnohých rad a nápadů vycházející ze zkušeností ze všech koutů republiky.

 

Akce pro veřejnost

 Publikace je velkým pomocníkem pro organizátora prezentační nebo náborové akce. Pomůže vám utřídit myšlenky, najít inspiraci a nezapomenout na nic důležitého v přípravách akce… Co konkrétně v publikaci najít:

 • Propagace akce pro veřejnost
 • Jak přitáhnout a zabavit rodiče
 • Vrobte si propagační materiály střediska
 • Jak lze získat finance
 • Inspirace – konkrétní aktivity, legendy, ukázky úspěšných proběhlých akcí

Jak propagovat naši činnost

 Publikace se šířeji zabývá tématem propagace skautingu. Jednotlivé kapitoly pojednávají o:

 • Propagačních materiálech
 • Médiích – jak s médii navázat kontakt, co jim nabízet, jaké fotky vybírat…
 • Propagačních akcích
 • Klubovnách – co o nás říkají a komu
 • Vývěskách a výlohách – pro koho jsou vlastně určeny, čím upoutat…
 • Webových stránkách – jak je udělat přehledné, co tam patří a co ne
 • Městu – k čemu potřebujeme mít dobré vztahy s městem, co můžeme nabídnout my jemu a co na oplátku město nám
 • Ulici, vlaku… – jak nás vidí spolucestující, jak se chováme na ulici...

 

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu