....

Chyba na stránce: XV. Valný sněm - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/prehled-akci/viewevent/312-xv-valny-snem?autologin=1"

XV. Valný sněm

XV. Valný sněm

XV. Valný sněm

Údaje o skupině

Termín akce

24 březen 00:00
-
26 březen 23:59

Potvrzení účastníci

Umístění
Volná místa
Neomezený počet
Odkaz na Facebook
Odkaz na web

XV. Valný sněm proběhne v březnu 2017 ve Velkém Meziříčí.

V současné době se rozbíhá předsněmová diskuze, která zatím nabízí tři ústřední témata
  • Podpora výchovné činnosti
  • Strategie 2022 - co se událo za první rok a půl?
  • Dospělí v organizaci
 
Valný sněm je nejvyšším orgánem Junáka - českého skauta a koná se zpravidla jednou za tři roky.
Valnému sněmu přísluší
  • schvalovat, případně měnit Stanovy,
  • volit členy ústředních orgánů (Náčelnictva, Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady),
  • schvalovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření předloženou Náčelnictvem,
  • vzít na vědomí zprávu Ústřední revizní komise a zprávu Rozhodčí a smírčí rady,
  • přijímat usnesení závazná pro všechny členy a orgány Junáka - českého skauta.

Navigace:

  Nahlásit chybu