....

Chyba na stránce: Experimentální skautské stezky ke stažení na křižovatce a co byste o nich měli vědět - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/3147-experimentalni-skautske-stezky-ke-stazeni-na-krizovatce-a-co-byste-o-nich-meli-vedet?autologin=1"

TÁBORY

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit? Potřebné informace naleznete v této sekci a zejména ve směrnici k táborům.

Táborem je dle směrnice akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka - českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let.

Experimentální skautské stezky ke stažení na křižovatce a co byste o nich měli vědět

Experimentální stezka ještě není finální nová stezka, na tu si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Nicméně experimentální stezka je klíčový a nezbytný milník na cestě k nové stezce. Jejím smyslem je představit novou stezku v jednoduché podobě, která bude dostatečná pro představení, vyzkoušení a diskusi.

Teprve se zpětnou vazbou získanou v testování budeme dotvářet finální novou podobu stezky. To nám umožní vytvořit co nejlepší stezku, která bude reagovat nejen na problémy stezky současné, ale také na názor skautů a skautek k nové podobě.

JAK PROBÍHALA REVIZE?

Za revizí stezky je více než rok intenzivní práce. Vycházeli jsme ze zkušeností z oddílů a provedených Sond do skautského světa, do kterých se zapojilo více než 300 vedoucích. Výsledky ukázaly slabiny současné stezky, se kterými jsme dále pracovali.

Provedli jsme podrobné hodnocení všech aktivit z pohledu:

 • jejich časové náročnosti - jak dlouho trvá splnit každou aktivitu,
 • jasnosti zadání - jestli je zadání aktivity jasné a dá se plnit v oddíle,
 • zatížení vedoucích/rádců,
 • různých forem a míst plnění.

Vedly se velké diskuse o zastoupení témat ve stezce:

 • nově jsou posílena témata tábornická praxe a větší důraz na slib a zákon,
 • některá témata byla sloučena pro celkové zjednodušení.

Důležitým zdrojem pro nás byly stezky upravené samotnými oddíly na míru a jejich postřehy z plnění. Do revize se zapojilo nemálo konzultantů, kterým vděčíme jak za pomoc s analýzou stávajících aktivit, tak i za pomoc s přípravami konceptu stezky nové.

Nová koncepce je výsledkem rozborů a diskusí. Snaží se zohlednit doposud vyhodnocené závěry a vychází tak vstříc:
 • oddílům, které dosavadní stezku nestíhaly
 • oddílům, které naopak ocení prostor pro doplnění vlastních aktivit, možnost uzpůsobení stezky svým vlastním potřebám a specifikům programu.

 

PODOBA EXPERIMENTÁLNÍ STEZKY

Můžeš si stáhnout dvě části stezky. I pro finální podobu by stezka měla být nově ve dvou sešitcích (nikoliv ve čtyřech jako doposud):

První část skautské stezky - Cesta Země & Vody

První část se skládá ze čtyřiceti pevně daných aktivit. Aspirují na to utvořit základ, kterým by si měl projít každý skaut a každá skautka. K tomuto základu si každý oddíl může vytvořit vlastní oddílové rozšíření (ať už jde o specifika oddílu či o aktivity, které oddílu ve stezce chybí). Skauti a skautky mají splněnou Cestu Země ve chvíli, kdy mají splněnu polovinu aktivit - poté mohou zkusit splnit výzvu. Druhá polovina aktivit je symbolizovaná Cestou Vody. Na konci první knížečky čeká skauty také výzva a novinkou je závěrečný rituál.

Druhá část skautské stezky - Cesta Vzduchu & Ohně

Druhá část stezky je již více výběrová. Každý si může v základní části vybrat jednu aktivitu ze čtyř nabízených. A pokud splní celý bod, může otevřít rozšiřující tajné stránky, které nabízí hlubší rozvoj v daných oblastech včetně vazby na odborky. Zde opět platí, že při splnění poloviny aktivit má skaut/ka splněnou Cestu Vzduchu, dále pokračuje Cestu Ohně. V ukázkové experimentální verzi jsou tajné stránky záměrně zatím pouze dvě, aby se na nich vyzkoušel princip rozšíření. Ostatní tajné stránky budou dotvořeny a otestovány teprve na základě připomínkované podoby aktivit.

KDY SE BUDE STEZKA TESTOVAT?

Samotné testování bude probíhat od května 2017 do srpna 2018. Z testování se budou analyzovat a zpracovávat podklady, aby se během podzimu 2018 dopracovala stezka do finální podoby. Nová finální skautská stezka bude vydána v létě roku 2019.

Může se zdát, že testování a finální spuštění je za dlouhou dobu, ale je to nezbytný čas pro kvalitní testování, připomínkování a diskusi. Ten se nám zúročí v podobě výstupu, který nám bude moci mnoho dalších let vydržet.

Budete-li mít chuť se do testování zapojit s oddílem nebo svými postřehy, pište na martina.adamcova@skaut.cz.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • Jak to bude s Nováčkem?

Revize Nováčka je součástí projektu revize, ale bude následovat až po hlavní experimentální stezce. Máme připraveno, co změnit, a počítáme s experimentálním Nováčkem na září 2018.

 • Proč revize stezky tak dlouho trvala?

Bylo nesnadné nalézt tahouna celého projektu. Za dobu dvou let jsme bezúspěšně vyzkoušeli mnoho možností, nicméně teprve po rozhodnutí zaměstnat člověka pro tento úkol se podařilo najít vhodné lidi a po roce velmi intenzivní práce (abychom aspoň trochu dohnali zpoždění) jsme dokázali experimentální stezku vydat.

 • Kdy a jak se bude revidovat Cestička Vlčat a Světlušek?

Zadání revize Cestičky Vlčat a Světlušek se v současnosti dolaďuje. Oproti zásadní revizi skautské stezky se bude jednat o méně významné zásahy (je méně výhrad oproti stávající podobě).

 • Máte další otázky?

Pište do diskuse nebo na email martina.adamcova@skaut.cz.

Pavla Sýkorová - Gymi
koordinátorka projektu revize skautské stezky
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 10157x

Práce s článkem

6
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu