....

Chyba na stránce: Změny ve Směrnici ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/3906-zmeny-ve-smernici-ke-zdravotnickemu-zabezpeceni-zotavovacich-akci?autologin=1"

TÁBORY

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit? Potřebné informace naleznete v této sekci a zejména ve směrnici k táborům.

Táborem je dle směrnice akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka - českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let.

Změny ve Směrnici ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí

Nejdůležitější změnou ve směrnici je úprava ustanovení, kdo může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí na základě své profesní způsobilosti.

Předchozí verze směrnice požadovala v tomto případě alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář nebo zdravotní asistent. Požadavek úplného středního odborného vzdělání je nyní nahrazen podle zákona 258/2000 sb, §11a ustanovením, podle něhož musí být osoba způsobilá k výkonu daného povolání. V zákonu 96/2004 sb., od §5 dále je pak způsobilost pro relevantní povolání blíže specifikována.

Z výčtu povolání, které mohou vykonávat funkci zdravotníka, byla vyřazena v zákoně (a tedy i ve směrnici) dětská sestra, naopak přibyla možnost vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí zubním lékařům a studentům zubního lékařství po ukončení třetího ročníku.

Další změny jsou pouze kosmetického charakteru či aktualizují směrnici, aby odpovídala revidovanému systému Odborných činovnických kvalifikací (tzv. OČK).

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí vychází dne 18. 5. 2018 a nabývá na účinnosti 21. května 2018.

Směrnici si můžete stáhnout či pročíst ve Spisovně.

V případě dotazů a připomínek či potřeby řešení případných problémů pište, prosím,  na vzdelavani@skaut.cz, děkujeme.

 

Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání

 

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2683x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu