....

Chyba na stránce: Vychází aktualizovaná Směrnice k táborům! Zahrnuje upřesnění z legislativy a pomůže při přípravě tábora - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/4422-aktualizace-smernice-tabory-2019?autologin=1"

TÁBORY

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit? Potřebné informace naleznete v této sekci a zejména ve směrnici k táborům.

Táborem je dle směrnice akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka - českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let.

Vychází aktualizovaná Směrnice k táborům! Zahrnuje upřesnění z legislativy a pomůže při přípravě tábora

Nelezte v březnu za kamna, pusťe se do plánování tábora! Díky aktualizované směrnici to bude letos o chlup jednoduší, neboť v ní najdete všechny dílčí novinky související táborové legislativy z poslední doby.

Už jste začali plánovat letní tábory? Je na to pomalu nejvyšší čas. První závazný termín je sice až na konci května (vyplnění hlášenky ve skautISu), ale všichni dobře víme, že do té doby je potřeba mít už pěkný kus práce za sebou. Každý rok poskytuje Směrnice k táborům organizátorům tábora metodickou podporu, letos je v ní pár změn. Samotná podstata směrnice i postupy, na které jste byli zvyklí, se však nemění a ze strany naší organizace žádné nové povinnosti nepřicházejí. Vše podstatné k pořádání táborů najdete i nadále v sekci www.skaut.cz/tabory.

 

Typická místa k táboření a záplavové zóny

V minulosti se podařilo do novely vodního zákona prosadit úpravu, která umožňuje na tradičních tábořištích i v tzv. záplavových zónách a za splnění přiměřených podmínek pořádat i nadále stanové tábory. Podrobně viz níže uvedený článek Směrnice k táborům:

(17) V souvislosti s postupným rozšiřováním tzv. záplavových zón u povodí vodních toků doporučujeme, aby si tábory, kterých by se umístění na některé z těchto zón mohlo týkat, tuto skutečnost dopředu ověřily (viz mapa záplavových území). Po novele vodního zákona je dle § 67/2 d) možné v záplavových územích zřizovat stanové tábory, pokud na tomto území probíhaly ještě před stanovením / rozšířením záplavové zóny. Podmínkou je, že takový tábor lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit. V takovém případě je pro tento účel nezbytné mít vypracovaný evakuační plán (jakým způsobem proběhne evakuace osob z tábořiště, kdo ji povede, který materiál a věci budou evakuovány a kam, …).

 

 

Potvrzení o způsobilosti a jejich platnost

Další dobrou zprávou, se kterou už jste se pravděpodobně v poslední době setkali, je prodloužení platnosti lékařských posudků na 24 měsíců. Toto se týká, jak Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi ("papír na hlavu" pro vedoucí), tak Potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na táboře (pro děti). V této souvislosti navíc zmiňujeme, že pokud se vedoucí v poslední době účastnil vzdělávacích akcí, které vyžadují potvrzení o způsobilosti pro práci s dětmi (např. čekatelský nebo vůdcovský kurz), na tábor mu snadno poslouží stejné potvrzení od lékaře, protože má právě platnost 24 měsíců (a navíc, pokud se přihlašoval na VzA přes skautIS, tak v rámci přihlášky mu je k dispozici vzor ke stažení a stačí, aby ho lékař řádně potvrdil).

Příměstské tábory typicky není zotavovací akcí

Směrnice ve svých metodických poznámkách, v návaznosti na státní legislativu, dále jasně uvádí, že příměstské tábory jsou jinou podobnou akcí (a tedy nejde o zotavovací akci) a to bez ohledu na počet dětí či délku trvání. Mimo jiné to plyne z povahy příměstských táborů, na kterých se typicky nepřespává, a tak by ani jejich délka nikdy nemohla nepřekročit délku pěti dní.

Směrnice k táborům v plném znění

Novelizovanou směrnici, účinnou od 4. března 2019, naleznete v plném znění ve spisovně a kromě výše popsaných změn obsahuje i další drobné úpravy především metodického charakteru. Z táborové sekce Ke stažení si můžete stáhnout dokumenty, které se při prípravě tábora mohou hodit.

Při přípravách tábora vám navíc kdykoli mohou pomoci články a informace zveřejňované v sekci k táborům na Skautské křižovatce - www.skaut.cz/tabory 

 

Jiřina Manková (Špunt)
asistentka organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2174x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu