....

Chyba na stránce: Pro vedení středisek a VOJ - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/tabory/488-pro-vedeni-stredisek-a-voj?autologin=1"

TÁBORY

Plánujete letos uspořádat tábor? Nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a zabezpečit? Potřebné informace naleznete v této sekci a zejména ve směrnici k táborům.

Táborem je dle směrnice akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka - českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let.

Pro vedení středisek a VOJ

Pořadatelem tábora je skautské středisko. Středisková rada:

  • zkontroluje splnění nebo reálnost splnění všech podmínek pro konání tábora daných zákonem a Pokynem k táborům
  • zkontroluje dostatečnou kvalifikaci vůdce tábora a táborového zdravotníka,
  • posoudí rozpočet připravený vedením tábora a projednaný s hospodářem střediska,
  • zkontroluje formální a věcnou správnost vyplněných hlášení.
  • podle výsledků výše uvedených bodů schválí pořádání tábora, jeho rozpočet (dle pravidel hospodaření velké akce) a jmenuje vůdce tábora

Hospodaření tábora

  • probíhá dle pravidel střediska a podle pravidel účtování akcí.
  •  V případě příspěvku zaměstnavatele z fondu FKSP lze použít vzorové Potvrzení pro zaměstnavatele.

Faktury pro zaměstnavatele rodičů doporučujeme vydávat na základě písemné objednávky zaměstnavatele s uvedením jeho:

  • názvu
  • sídla
  • IČ organizace

Kontroly táborů:
Pořadatel tábora (středisko) a členové nadřízeného orgánu (okresní nebo krajská rada), příp. jimi pověření činovníci, jsou oprávněni provádět kontroly během konání tábora, kterou je vhodné využít jako zpětnou vazbu pro jednotlivé oddíly, resp. střediska. V případě vážného porušení hygienických nebo bezpečnostních opatření může pořadatel nařídit ukončení tábora.

Pokyn k táborům také v bodě 9 upravuje postup komunikace mezi střediskem a vyššími organizačními jednotkami ( (okres) – kraj – ústředí). K této komunikaci jsou určeny formuláře dostupné ve skautISu.

Základní informace o táboře (místo, termín, vedení, rozpočet…) jsou uvedeny v hlášence tábora, která slouží jako doporučený podklad pro schválení tábora na úrovni střediska. Jednotlivá střediska předávají v určených termínech (viz stránka Tábory) přehled táborů nadřízeným organizačním jednotkám opět do stanovených termínů. Předávání opět funguje ve skautISu.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu