....

Chyba na stránce: Thinking Day - Příležitost k zamyšlení a třeba i malé (narozeninové) oslavě - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/mezinarodni-skauting-doma/2347-thinking-day-prilezitost-k-zamysleni-a-treba-i-male-narozeninove-oslave?autologin=1"

Thinking Day - Příležitost k zamyšlení a třeba i malé (narozeninové) oslavě

Thinking Day - Příležitost k zamyšlení a třeba i malé (narozeninové) oslavě

Světový den zamyšlení je svátkem pro všechny skautky i skauty, byť tu a tam ještě zaslechneme i název Den sesterství. Ale bez ohledu na to, jak 22. únor – den společných narozenin zakladatelů skautingu, lorda Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave, nazýváme, tak se scházíme, vzpomínáme a (nejen) v myšlenkách se propojujeme se skauty a skautkami na celém světě.

Náčelní ses. Eva Měřínská – Evička dodává:

"Mám ráda symboliku 22. února v podobě narozenin našich zakladatelů, dává to milou možnost vnímat tento den jako svátek skautek i skautů. Navíc dnešní označení jako "den zamyšlení" dává impuls pro zaujímání aktivních postojů v dnešním světě. Byla bych ráda, kdybychom, podobně jako oni, dokázali přinášet svému okolí pozitivní myšlenky . Přeji vám, ať je váš Den zamyšlení plný skautské naděje a radosti z dnešních dnů." 

Tomu nahrává i téma letošního Dne zamyšlení, jímž je „Connect“, tedy „spojení“ či „propojení“. Téma spojení se odráží nejenom v našem vztahu k našim skautským sestrám a bratrům po celém světě, ale také zdůrazňuje spojení, které by měl mít každý člověk sám se sebou. Dopřejte si dnes i vy alespoň chvíli, kdy se nad tímto tématem zamyslíte. Který jiný den by byl vhodnější k zamyšlení se nad sebou, nad tím, co děláte a zda jdete po cestě, kterou jít chcete.

Materiály a inspiraci, jak si Thinking Day můžete připomenout na oddílové schůzce, najdete v článku Den zamyšlení se blíží. Jak ho letos oslavit? .

Přejeme vám v letošním roce mnoho nových smysluplných spojení a mnoho sil pro pokračování ve vytváření lepšího světa.

Šárka Žbánková
zástupkyně Junáka – českého skauta pro WAGGGS


logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1644x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu