....

Chyba na stránce: Dobrodružství za obzorem - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/mezinarodni-skauting-doma/902-dobrodruzstvi-za-obzorem?autologin=1"

Dobrodružství za obzorem

Dobrodružství za obzorem

Dobrodružství za obzorem (Lands of Adventure) je program pro každého, kdo chce poznávat mezinárodní rozměr skautingu nejen na cestách v zahraničí, ale i ve své vlastní klubovně. Je určený družinám skautů a skautek a má dvě základní podoby:

Plnění projektů

V rámci programu si lze vybrat mezi třemi typy projektů a zvolený pak plnit na schůzkách. Za úspěšné dokončení projektu získají všichni členové družiny zvláštní nášivku (každý projekt má svou vlastní, originální).

Skočte do Evropy! vám nabízí jedinečnou možnost najít si přátele v některé z dalších zúčastněných zemí. Stačí se zapsat a počkat, až se v Evropě najde další družina, která bude mít chuť navazovat kamarádství přes hranice. Samotným projektem je pak spolupráce s partnerskou družinou a vytvoření prezentace o společné práci. Tou může být např.: uspořádání výletu na důležité místo ve své zemi a vzájemná výměna fotek a zážitků, vzájemná návštěva, napsání programu schůzky pro partnerskou družinu apod. Na přiřazení družiny se čeká zhruba 14 dní. Projekt by pak měl být hotový za 1 až 4 týdny.

Dobrodružství za obzorem podporuje družinový systém a rozvoj spolupráce mezi dětmi. Jeho součástí je také tvořivé zpracovávání prezentací pomocí moderních technologií: tvorbou www stránek, filmů, PowerPointových prezentací.

Otevřete dveře Evropě! je průzkumný projekt, v jehož rámci si družina vybere jednu evropskou zemi a uspořádá si o ní tematické programy. Může se tu objevit např.: uspořádání hostiny s narádními jídly dané země, oddílová „tancovačka“ s národními tanci (např. řecké kolo, irské apod.), schůzka s hrami tamních skautů, filmová beseda a další. Projekt by měl být hotový během 2 až 5 schůzek, když 1–2 schůzky se věnují zpracování prezentace projektu (film, powerpoint, webová stránka).

Představte se Evropě! Chcete Skočit do Evropy, ale zároveň se na to dobře připravit? Nebo byste zkrátka rádi ozkoušeli své jazykové schopnosti a to, co víte o svém okolí? Vytvořte prezentaci Představte se Evropě a představte sebe, svou družinu, oddíl či středisko, své město a nejzajímavější místa Vašeho regionu. Prezentaci pak můžete rovnou připojit k hledání partnerské družiny pro Skočte…! (a hned dvě nášivky budete mít v kapse :)). Projekt by měl zabrat 1–2 schůzky,

Program je určený evropským skautům a skautkám. Tradičně se účastní Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Irsko, Malta, Turecko a další.

Den dobrodružství

Každý rok se v březnu koná Den dobrodružství, víkend věnovaný úkolům,jejichž zadání dostávají družiny po celé Evropě. I vy můžete porovnat své síly a důvtip se zahraničními skauty. Účastníky a výherce za ročník 2011 si můžete prohlédnout zde

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu