....

Chyba na stránce: Další inspirace pro oddílový program - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/mezinarodni-skauting-doma/903-dalsi-inspirace-pro-oddilovy-program?autologin=1"

Další inspirace pro oddílový program

Další inspirace pro oddílový program

Mezinárodní rozměr skautingu prolíná stezkami i skautskými odborkami v podobě úkolů jako dopisování si s cizincem, znalost historie skautského hnutí, povědomí o světových organizacích WAGGGS a WOSM nebo povědomím o poměrech v konkrétní cizí zemi. Jedním z úkolů je i účast na zahraniční akci. Zde najdete několik dalších tipů, jak mezinárodní dimenzi skautingu začlenit do oddílového programu:

Dopisování a společné projekty (roveři, skauti, družiny vlčat a světlušek)

Partnerský oddíl nebo i jednotlivé skauty k dopisování si lze najít kontaktováním Zahraničního odboru na international@ju­nak.cz.

Dopisování – individuální nebo celodružinové – je dobrý způsob, jak si najít v zahraničí přátele i se inspirovat jejich programem. Lze ho využít i v plnění stezek, odborky Skautského přátelství a v projektu Skočte do Evropy! v programu Dobrodružství za obzorem.

Zahraniční skauti v Česku (roveři, skauti, vlčata a světlušky)

Hostiteli nebo průvodci zahraničních výprav se můžete se svým oddílem stát snadno, stačí sledovat Zahraniční Info anebo rubriku Chcete je?

Je možné, že se Vám na spolupráci s hosty podaří navázat výměnným pobytem nebo společným projektem.

Účast na mezinárodních akcích v ČR

Junák pořádá každé tři roky celostátní setkání vodáků s mezinárodní účastí Navigamus, dále v několikaletých intervalech hostí Intercamp a středoevropské jamboree (nejbližší se koná v r. 2014 v Česku).

Odborka skautského přátelství (skauti)

Obsahuje dva stupně a shrnuje teoretické znalosti o mezinárodním skautingu (znalost symbolů WOSM, WAGGGS, ví, o jaké organizace se jedná), praktické znalosti (ví o zahraničních základnách) a praktické zkušenosti (dopisuje si s cizincem, naučí se hru/písničku, vytvoří projekt o cizí zemi, zúčastní se zahraniční akce apod.)

Odborku lze dobře plnit při zapojení se do dalších zahraničních projektů, domácích i setkání v cizině.

První stupeň (skautské přátelství)

 • Ví, co je světová asociace skautek (WAGGGS) a světová organizace skautů (WOSM).
 • Vysvětlí symboliku trojlístku i lilie obou světových vlajek.
 • Ví, kde jsou vybudována mezinárodní střediska skautek a skautů.
 • Předvede, co by řekl/a či ukázal/a typického ze života junáků skautům či skautkám v cizině.
 • Zprostředkuje pro svůj oddíl setkání s jiným oddílem.
 • Splní čtyři následujících podmínek:
 1. Naučí se skautský slib v cizí řeči, kterou se učí .
 2. Naučí se mezinárodní hymnu skautek (česky).
 3. Naučí se mezinárodní večerku skautek v cizí řeči, kterou se učí.
 4. Pomůže při oslavě Dne zamyšlení.
 5. Pomůže při oslavě ke dni Sv. Jiří – patrona skautů.
 6. Pozná kroj nejméně čtyř členských organizací WAGGGS nebo WOSM.
 7. Má sbírku skautských odznaků.
 8. Namaluje odznaky a státní vlajky pěti členských organizací WAGGGS nebo WOSM.
 9. Uvaří cizokrajné jídlo,
 10. Naučí se písni jiného národa.
 11. Naučí družinu jednu zahraniční hru.
 12. Spolupracuje při provádění zahraničního hosta.

Druhý stupeň (světové přátelství)

 • Splní podmínky I. stupně Skautské přátelství.
 • Pravidelně si dopisuje (tj. asi jednou měsíčně již nejméně půl roku se skautem či skautkou z jiné země, buď individuálně nebo v rámci mezinárodních vazeb družin či oddílů
 • Vypracuje studii o cizí zemi podle vlastního výběru a prodiskutuje s vůdcem rozdíly v životním stylu této vybrané a vlastní země.
 • Splní jednu ze 2 podmínek:
 1. Pořídí si album nebo soubor výstřižků z posledního půl roku, které dokáží obrazově a textově informovat o skautské činnosti, sportu, domácím životě a událostech jiné země. yužije přitom materiály, získané prostřednictvím plněním druhého bodu druhého stupně.
 2. Předloží soubor vlastnoručně pořízených minimálně 20 fotografií, které vyjadřují a přibližují skauting, život, lidi, zvyky a přírodu v jiné zemi.
 • Splní dva z následujících požadavků:
 1. Stráví na stálém nebo putovním táboře nejméně sedm dní se skauty či skautkami z jiné země (buď ve vlastní nebo jiné zemi) a předloží zápisník, popisující tuto událost a obsahující vlastní dojmy i znalosti získané od cizích skautů i o jejich zemi
 2. Stará se doma nejméně tři dny o skautské hosty z ciziny
 3. Popíše zkušenosti z přivítání přicházejících mladých lidí nebo návštěvníků z ciziny ve škole, ve sportovním nebo jiném společenství a vysvětlí, co se dá udělat, aby se tam cítili jako doma.
 4. Samostatně pohovoří a informuje ve svém středisku dva oddíly (každý nejméně 5 minut) o zajímavostech a poznatcích, získaných v rámci mezinárodních zkušeností.
 5. Pořídí magnetofonový záznam písní k táborovmu ohni z jiné země nebo jednoduché konverzace se skautem v cizím jazyku s překladem každé věty do češtiny.
 6. Vymyslí a uskuteční s oddílem nebo družinou činnost, vycházející z informací získaných od skautů ze zahraničí, se kterými spolupracuje, nebo z vlastních znalostí cizích zemí
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu