....

Chyba na stránce: JOTI/JOTA - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/mezinarodni-skauting-doma/joti-jota?autologin=1"

JOTI/JOTA

JOTA (Jamboree On The Air) a JOTI (Jamboree On The Internet) jsou dva projekty, nabízející dva dny v roce všem skautkám a skautům z celého světa možnost navazovat spojení s ostatními skauty, nalézt nová přátelství, vyměnit zkušenosti a to nezávisle na věku, náboženství a nebo politickém systému v dané cizí zemi.

Více o JOTA/JOTI:

Skauti a skautky se učí pracovat s moderními technologiemi (radiová stanice, počítač připojený k internetu), procvičují a zdokonalují své jazykové a vyjadřovací schopnosti, rozšiřují si své technické, geografické i kulturní znalosti a v neposlední řadě nacházejí kamarády s podobnými zájmy z různých koutů světa. Velké množství kontaktů získaných při JOTA/JOTI pokračuje i do dalších let, přecházejí ve vzájemné návštěvy, výměnné pobyty a mezinárodní tábory. Ostatně koho by nelákalo mít kamaráda nebo kamarádku v Brazílii, Jihoafrické republice nebo na Islandu? Pokud v zemi, kterou hodláte v budoucnosti navštívit, někoho znáte a máte na něj kontakt, je cestování hned jednodušší.

V posledních letech se počet zúčastněných skautů a skautek pohybuje okolo půl milionu a vzhledem k rozšiřování možnosti připojení k internetu se kromě tradičních skautů a skautek těchto projektů začínají účastnit i roje světlušek a šestky vlčat, pro které je mnohdy komunikace po internetu přirozenější než pro starší generace. Česká republika má své pevné místo mezi zúčastněnými zeměni a čeští skauti a skautky pravidelně navazují kontakty se všemi kouty světa.

JOTI/JOTA

JOTA/JOTI - Novinky

  Nahlásit chybu