....

Chyba na stránce: Nový program podpory mládeže Erasmus+ - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/s-oddilem-do-zahranici/896-novy-program-podpory-mladeze-erasmus?autologin=1"

Nový program podpory mládeže Erasmus+

Nový program podpory mládeže Erasmus+

 roce 2014 startuje nový program Evropské unie pro mládež Erasmus+! Neváhejte a využijte jedné z mála příležitostí na podporu mezinárodních skautských projektů!

http://static.krizovatka.skaut.cz/noRW_layout/o/stin-velky.png); color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: normal; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">foto/obrázek poskytl(a): Petr Macek

AKTUÁLNĚ: 10. a 11. dubna probíhá v Praze konzultační den k Erasmu+. Přihlašovat se můžete do 8. 4. Více infromací naleznete zde.

Jakékoli dotazy k novému programu rádi zodpovíme i v Zahraničním odboru Junáka na adreseinternational@ju­nak.cz.

Příprava žádosti je jednodušší, než se na první pohled zdá. Tak neváhejte a jděte do toho!

Nové období, nový program

Erasmus + je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Je nástupcem programů Erasmus, Grundtvig, Mládež v akci a dalších, které možná znáte z dřívější doby.

Cíle programu Erasmus +: Mládež v akci

Pokud se rozhodnete, že byste rádi využili tento nový program pro financování skautských aktivit, měli byste se zamyslet, zda to, co plánujete, odpovídá stanoveným cílům programu, protože jedině tak bude mít váš projekt šanci získat podporu. Dlouhodobě program podporuje sociální inkluzi a blahobyt mladých lidí, zdravý životní styl nebo aktivní účast mladých lidí ve společnosti. Mezi ty nejdůležitější priority patří rozvíjení kompetencí, tedy znalostí, dovedností a postojů mladých lidí a pracovníků s mládeží včetně těch s omezenými příležitostmi a to skrze neformální vzdělávání, dále také podpora aktivního občanství, interkulturní dialog, sociální inkluze a solidarita, zvyšování kvality práce s mládeží, rozvoj politiky mládeže a politiky ovlivňující mládež, uznávání neformálního a informálního učení nebo podpora mezinárodní dimenze aktivit mládeže.

Aktivity programu

Erasmus + se skládá ze tří klíčových akcí, kterými jsou:

 1. Mobilita jednotlivců
 2. Spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe (mezinárodní strategická partnerství – dlouhodobé společné projekty 2 a více subjektů)
 3. Podpora politických reforem

Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců

My se zaměříme na první akci Mobilita jednotlivců, do které se schová většina projektů, které byste mohli chtít u vás realizovat. Další dvě klíčové akce jsou vhodné spíše pro větší organizace například tedy Junák jako celek. Vy nejspíš budete chtít zorganizovat mezinárodní výměnu mládeže nebo využít dobrovolníka skrze Evropskou dobrovolnou službu pro správcování vaší skautské základny. Odvážnější se mohou pustit do školení vedoucích. Pro všechny projekty je potřeba spolupracovat s minimálně 1 partnerskou zahraniční organizací. Účastnit se může středisko, ale třeba i oddíl, protože projekt umožňuje účast i neformálním skupinám mladých lidí. Projekt může trvat od 3 do 24 měsíc (EDS od 2 měsíců) dle pravidel dané aktivity. Výhodou oproti minulosti je, že byla zjednodušena pravidla financování (více Grantové prostředky).

1a) Mezinárodní výměny mládeže

 • tento program není určen pro organizaci lokálních akcí, ale podporuje mobilitu mladých lidí
 • výměna se nesmí konat za účelem výdělku
 • účastníci mohou být ve věku 13–30 let
 • akce může trvat 5–21 dní
 • nutný jeden evropský partner (například zahraniční skautský oddíl, který vám podepíše povinnou mandátní listinu)
 • 16–60 účastníků – vedoucí se nezapočítávají (z toho vždy minimálně 4 účastníci z jedné země)

Zkuste si najít partnerský oddíl v zahraničí a udělat s ním několikadenní výměnu na zajímavé téma! Pomoci Vám s tím může Zahraniční odbor Junáka!

1b) Evropská dobrovolná služba (EDS)

 • dobrovolníci musí být ve věku 17–30 let
 • dobrovolná služba může trvat až 12 měsíců
 • projektu EDS se může zúčastnit 1–30 dobrovolníků, kteří mohou svou dobrovolnou službu dělat jednotlivě nebo ve skupině
 • je nutná speciální akreditace na 7 let
 • dobrovolníkovi/ům je třeba zajistit ubytování, minimální finanční prostředky na živobytí a dopravu, jazykovou, personální a administrativní podporu během celé jeho služby

Evropská dobrovolná služba je výborná příležitost pro rovery a rangers, jak vyrazit do zahraničí na několik měsíců, naučit se toho spoustu nového, získat zkušenosti a ještě být užitečný! Více o tom, jak vyrazi, najdete např. nawww.eurodesk.cz/…vol­na-sluzba

Naopak přijmout zahraničního dobrovolníka je skvělá možnost pro skautské základny, jak dodat programu na nich mezinárodní atmosféru.

1c) Školicí a networkingové aktivity pro pracovníky s mládeží

Tyto aktivity podporují rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.

Jak na to

Nejlepší je nejdříve svůj záměr konzultovat s pracovníky Domu zahraniční spolupráce (http://www.na­erasmusplus.cz), který je za program Erasmus + v České republice zodpovědný. Ty vám mohou poskytnout užitečné rady a upozornit na možná úskalí. Poté vás čeká proces podávání elektronické žádosti. Ve stručnosti vypadá zhruba takto: Zaregistrujete svoji jednotku (oddíl, středisko, okres, kraj či jinou neformální skupinu) přes účastnický portál do jednotného registračního nástroje. Poté nahrajete povinné dokumenty na účastnický portál, stáhnete si elektronický formulář žádosti pro příslušnou aktivitu a tuto žádost pečlivě vyplníte, přiložíte povinné přílohy a v daném termínu odešlete.

Grantové prostředky

Grant je složen z těchto rozpočtových položek:

1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10–99 km, 100–499 km, 500–1999 km,…)

2. náklady na organizaci:

 • výměna mládeže – 32 €/účastník/den
 • Evropská dobrovolná služba – Organizační podpora 490 €/měsíc, Individuální podpora 90 €
 • podpora pracovníků s mládeží – náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54 € pro ČR)

3. náklady na účastníky se specifickými potřebami: ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účast mladých lidí s postižením na víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN atd. Hrazeno 100 % nákladů odůvodněných v žádosti o grant.

4. jazyková příprava: Evropská dobrovolná služba – podporou 150 € na jazykový kurz nad 2 měsíce

Uzávěrky

Vždy je dobré mít na paměti, že s přípravou akce – projektu, tzn. psaním projektové žádosti byste měli začít 6–8 měsíců před chystanou akcí a že je nutné dodržovat uzávěrky. Ty jsou pro rok 2014 pro všechny klíčové akce 30. dubna a 1. října 2014, vždy ve 12 hodin.

Termín konzultačního dne, kdy můžete konzultovat své projektové záměry: 11. 4. 2014 (možná i 10. 4. 2014), přihlašování od 31. 3. 2014. Je možné se domluvit i na jiném termínu konzultace (emailem, telefonicky). Více info Kateřina Šustková – katkas@mladez­vakci.cz.

Kontakty a užitečné odkazy

Dům zahraniční spolupráce

Manuál pro podávání žádostí Krok za krokem: http://www.mla­dezvakci.cz/…kem_201­4.pdf

Autorkou článku je Eva Haunerová – Malina, která se v současnosti účastní půlročního dobrovolnického projektu v bruselské kanceláři WOSM.


Mezinárodní dimenze skautingu

Informace a nabídky hledejte na www.skaut.cz/me­zinarodni
Dotazy a připomínky směřujte na international@ju­nak.cz
Odebírejte a čtěte Zahraničí-info 
Buďte stále v kontaktu na Facebooku
A pro ty, co chtějí víc, rozšířená nabídka mezinárodních projektů.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu