....

Chyba na stránce: Financování - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/s-oddilem-do-zahranici/898-financovani?autologin=1"

Financování

Financování

Finanční zdroje pro zahraniční skautské expedice jsou v současné době bohužel poměrně omezené. Z důvodů snížení finančních prostředků ze zdrojů MŠMT došlo ke zrušení dříve nabízeného programu dotací na zahraniční akce pro jednotlivé organizační jednotky. Z dalších možností financování se pro projekty mezinárodní spolupráce mládeže nabízejí především následující dva typy podpory: Program Evropské unie Mládež v akci a grantové programy jednotlivých krajů.

Program Mládež v akci

Program Evropské unie Mládež v akci podporuje široké spektrum mezinárodních projektů pro mládež. Najdete v něm i kapitolu na financování mezinárodních výměn mládeže, kterou je možné použít i na spolupráci skautských oddílů.

Pokud se rozhodnete o grant v programu Mládež v akci požádat, budete se muset potýkat s poměrně vysokými administrativními požadavky. Možnosti financování z tohoto programu jsou ale celkem široké. Kromě 70% nákladů na dopravu do zahraničí můžete pokrýt i náklady na přípravu a realizaci celé akce.

Prvním krokem pro zapojení do programů mezinárodních výměn a projektů je vyhledání partnerského zahraničního oddílu. S nalezením vhodného oddílu vám rád pomůže Zahraniční odbor Junáka.

Všechny potřebné informace o programu Mládež v akci najdete na stránkáchwww.mladezvak­ci.cz, k mezinárodním výměnám mládeže pak zde.

Krajské a městské dotační programy

Většina krajů a některá města vypisují dotační programy pro mezinárodní spolupráci mládeže. V tomto případě je nutné zapátrat v místě, kde sídlí vaše středisko, jaké nabízí daný kraj nebo město možnosti. Většinou je hlavním termínem pro podávání projektů do těchto dotačních programů podzim, který předchází roku, ve kterém chcete projekt uskutečnit, případně začátek roku, v němž se projekt uskuteční. Vždycky je ale nutné si pečlivě ohlídat konkrétní termíny!

Seznam jednotlivých krajských dotačních programů s krátkým shrnutím nejdůležitějších informací můžete nalézt například na stránkách organizace Tandem - http://www.tandem-org.cz/sekce/sdruzeni/finance.

Pokud máte k možnostem financování projektů mezinárodní spolupráce otázky, obraťte se na Zahraniční odbor Junáka (international@ju­nak.cz).

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu