....

Chyba na stránce: Středoevropské jamboree - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/mezinarodni/zahranicni-akce/stredoevropske-jamboree?autologin=1"

Středoevropské jamboree

Tradice Středoevropských Jamboree začala v roce 1997 v Praze, ale navazuje už na Tábor slovanských skautů, pořádaných v roce 1931 taktéž v hlavním městě tehdejšího Československa. Od roku 1997 se Středoevropská Jamboree konají obvykle v dvouletých intervalech a o pořadatelství se střídají Junák – svaz skautů a skautek ČR, Slovenský skauting, Związek Harcerstwa Polskiego a Magyar Cserkészszövetség.

Cílem Středoevropských Jamboree je posílit spolupráci mezi pořadatelskými skautskými asociacemi a nabídnout i finančně únosnější variantu k celoevropským akcím či ke světovému Jamboree. Kromě pořádajících zemí se s narůstající měrou účastní i další země, na maďarské Concordii se v roce 2010 účastnili skautky a skauti z už celkem 17 zemí. Na akce nepořádané Junákem posílá Junák vždy vlastní kontingent, obvykle ve velikosti několika set účastníků. V roce 2012 byl pořadatelem Středoevropského Jamboree Slovenský skauting, v roce 2014 připadlo pořádání po několika letech opět Junáku, ročník 2016 hostil Związek Harcerstwa Polskiego ve Wroclawi. 

14. ročník Středoevropského jamboree proběhne v létě 2018 u maďarského Balatonu. Aktuální informace jsou zveřejňovány na facebookové stránce akce.

Středoevropské jamboree

Navigace:

  Nahlásit chybu